למידע והרשמה מלאי את הטופס ואנו נחזור אלייך בהקדם

החוג למדעים

מטרות ויעדי התכנית

שיעור מדעים בחוג למדעים של חמדת הדרוםמכללת 'חמדת הדרום' חרתה על דגלה את פיתוח המצוינות בהוראת המדעים, הכוללת התמקצעות בידע, תוך שימוש בכלי חשיבה מדעית. אתגר זה בא לידי ביטוי בהוראת המדעים החל מגן הילדים. המכללה מכשירה את מורי העתיד להורות את תחומי הידע הרבים במדע וטכנולוגיה, כך שתתפתח עתודה של תלמידים הלומדים מתוך סקרנות, אהבת הטבע ואהבת הדעת והחקר. מתוקף היותה מכללה דתית, מודגש חיזוק המשולש: אמונה, הלכה ומדע, כך שהסטודנטים יוכשרו להתמודד עם סוגיות הנוגעות למפגש שבין יהדות, מדע וטכנולוגיה.

תכנית הלימודים

תכניות הלימודים בחוג למדעים מושתתות על ההיבטים הבאים: פיתוח ידע דיסציפלינארי עדכני, תוך הלימה לתוכניות הלימודים בשכבות הגיל השונות; פיתוח אסטרטגיות פדגוגיות להוראת המדעים והטכנולוגיה, המשלבות תכנים ומיומנויות; פיתוח מיומנויות חקר וחשיבה ביקורתית ויצירתית; פיתוח אוריינות מדעית, טכנולוגית וסביבתית, תוך ביסוס קשרי הגומלין בין מדע, טכנולוגיה, סביבה וחברה : גישת STS. תכניות הלימודים במדעים מורכבות מלימודי התמחות, לימודי דידקטיקה-מוכוונת-מדעים, בהתאמה שיעור מדעים בחוג למדעים של חמדת הדרוםלמסלול הלימודים, והתנסות מעשית בשדה ההוראה.

ההכשרה בחוג מאפשרת התמחות ב:

הסגל האקדמי

ראש החוג

פרופ' טוביה בר נוי, tuviabarnoy@hemdat.ac.il

מרצי החוג

ד"ר ישעיהו אונגר, גב' יעל אוריין, ד"ר יוכי אילן, ד"ר דוד אלברט, ד"ר מלכה אפשטיין, ד"ר יובל בן אבו, גב' שרון דמרי, ד"ר דוד דרסלר, ד"ר ישראל וייס, פרופ' אליעזר אלי זמסקי, מר מאיר כהן, פרופ' אבי לוי, ד"ר מילכה נוסבוים, ד"ר אושרי נעמני, מר עזרי סקיטל, ד"ר שרה קליין, ד"ר אילה רביב, ד"ר עירית רוטמן-חלילי, מר לביא שילר.