Header-Girl-Students

סיוע כלכלי – מלגות והלוואות

שנה אקדמית ראשונה חינם

סטודנט במכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום שהוא חייל או בוגר שירות לאומי, שסיים שירותו החל מ-1 בינואר 2010, זכאי למלגת שכר לימוד מלאה עבור שנת לימודיו הראשונה לתואר ראשון (בהתאם לפי חוק ועדת העבודה והרווחה "שנה אקדמית חינם", החלטה בדבר לימודי חיילים משוחררים במוסד להשכלה גבוהה בפריפריה)‏.

מכתב זכאות להשתתפות בשכ"ל– למתקבלים ללימודים במכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום.
כתב התחייבות לשנת תשע"ה
– הורידו את הטופס, מלאו ומסרו לגב' מירי כרמי.

מלגת מכללה למסלולים מועדפים:

הטבה ייחודית – מלגה על סך 9000 ש"ח למתמחות באחת מבין ההתמחויות הבאות:
אנגלית, אנגלית חנ"מ, חט"ב מדעים, יסודי מדעים, גיל הרך מדעים, חנ"מ מדעים, יסודי מתמטיקה.
המלגה ניתנת בפריסה על פני שנים ב',ג' ו-ד' (3000 ש"ח כל שנה).

מלגת מתו"ק על שם אוריה עמר ז"ל

פרויקט מתו"ק, בשמו המלא 'מכללה תומכת קהילה', מבוסס על תכנית שמטרתה ליצור מערך התנדבותי של הסטודנטים והסטודנטיות (להלן סטודנטים) ממכללת 'חמדת הדרום' בקהילה. החיבור בין המכללה לקהילה הוא אבן יסוד חשובה ומשמעותית במשנה החינוכית של המכללה, אשר נושאת את הדגל של מצוינות חברתית לצד מצוינות אקדמית.
המעורבות החברתית כמדיניות של המכללה, היא הבסיס ליצירת מחויבות של הסטודנטים לקהילה. פרויקט מתו"ק נועד להרחיב ולעגן מחויבות זו במערך מובנה של שיתוף פעולה בין הסטודנטים, המכללה והקהילה.

פרויקט מתו"ק מתנה קבלת מלגה (קרי : סיוע כספי הניתן לסטודנטיות ממקורות שונים דרך המכללה) במתן שעות התנדבות ותמיכה בקהילה בתחומים שונים: חברתי, לימודי, סיעודי ועוד. כאשר כל מאה שקלים שווה לשעת התנדבות.
המכללה רואה עצמה אחראית ליצירת הקשר בין הסטודנטים המעוניינים לקחת חלק בפרויקט, לבין הגורמים השונים בעיריות ובמועצות האזוריות בדרום. גורמים אלה יהיו אחראים על מתן הנחייה מקצועית לסטודנטים ולקיום מעקב שביעות רצון על פעילותם ההתנדבותית. המכללה תהיה אחראית על מתן אישור השתתפות בפרויקט לסטודנטים, קביעת גובה המלגה וקביעת שעות ההתנדבות בהן יחויבו הסטודנטים.

מלגת מתו"ק נקראת על שם אוריה עמר ז"ל. נערה מיוחדת במינה בעלת רגישות חברתית סביבתית יוצאת דופן. עשיית חסד ועזרה לזולת היא דרך הולמת לזכור את אוריה.

להורדת טופס ההרשמה לחצי כאן, מלאי והעבירי לידי גב' מירי כרמי.

מענק חד שנתי לסטודנטיות מובילות בעשיית חסד ומצוינות

א. קרן על שם מירי אמיתי ז"ל

מירי אמיתי ז"ל הייתה מורה ואשת חינוך בוגרת המכללה, שפעלה בעוטף עזה (בה למדו רבים מתושבי גוש קטיף). מירי שמרה על קשר חם עם המכללה ועם הסטודנטיות שלמדו בה גם לאחר סיום לימודיה ותחילת תפקידה כמורה.
ב20 בנובמבר 2000, נרצחה מירי אמיתי בפיגוע "אוטובוס הילדים" בכפר דרום. במכללת חמדת הדרום נוהגים מדי שנה לקיים זיכרון למירי מתוך רצון להעלות את דמותה ומעשיה ולתת לסטודנטיות תחושה שיש למה לשאוף. המלגה מוענקת לסטודנטיות על הצטיינות בהתנסות מעשית ובהגשת עבודה סמינריונית, על ידי בעלה של מירי אליעזר אמיתי יבדל"א.

ב. קרן על שם שרה לוי ז"ל

שרה לוי ז"ל הקדישה את מיטב שנותיה לחינוך בתחומי היצירה והאומנות, ובין השאר שמשה כמורה מוערכת ואהודה בסמינר למורות עזתה. (שהיה קיים כאן בקמפוס לפני מכללת חמדת הדרום). לאחר מותה, החליטו בני משפחתה וקבוצת סעד שבה הייתה חברה, להקדיש את עיזבונה לטובת קרן מלגות שתיועד לסטודנטיות במכללת חמדת הדרום.
המלגה תינתן אחת לשנה לסטודנטית שתצטיין מבחינת מעשה חסד שעשתה (או עושה) אם במסגרת המכללה ואם מחוצה לה, וזאת מתוך רצון שהמניע לקבלת המלגה יזכיר את אופייה המיוחד של שרה לוי ז"ל.

מטבע הדברים, בנות מצטיינות ובנות העוסקות בגמילות חסדים אינן נוטות להבליט את מעשיהן. על כן ההמלצה על בנות מגיעה מציבור המרצים והסטודנטיות במכללה אשר למיטב ידיעתם עונות על הקריטריון הנ"ל. בחירת המועמדת למלגה תעשה על ידי הנהלת המכללה, לאחר שתיבחן המלצות שונות שיוגשו לעיונם ואישורם של חברי הנהלת הקרן.
המלגה תינתן בטקס חלוקת התארים או במסגרת טקס אחר שנוכחות בו בנות המכללה. המלצות על סטודנטיות מתאימות יש להפנות לדיקנית הסטודנטיות ד"ר אסתר גואטה: etygueta@gmail.com.

הלוואה מותנית ומועדפת

הלוואות אלה ניתנות על-ידי הגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך כחלק ממערך מסייע לסטודנטים וסטודנטיות (להלן סטודנטים) הלומדים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" B.Ed, ללומדים תעודת הוראה ולסטודנטים בתכנית הסבת אקדמאים להוראה במכללת חמדת הדרום. יש לראות בהלוואה זו הלוואה בנקאית לכל דבר שתעמוד לפירעון אם הסטודנט לא יעמוד בתנאי ההלוואה או אם יפסיק את לימודיו מסיבה כלשהיא.

סטודנט הזוכה בהלוואה, יחויב להתמיד בלימודיו עד לסיומם ולעבוד בהוראה, בתחום התמחותו, מיד עם סיום לימודיו. כל שנת הלוואה מחייבת שנת עבודה בהוראה. בתום ארבע וחצי שנים ממועד סיום הלימודים מתבצע דיון בהפיכת ההלוואה למענק. סטודנט שלא עמד בתנאי ההלוואה, יחויב להשיב את ההלוואה.

  • הלוואה המותנית: הלוואה מותנית רגילה הניתנת לתלמידים סדירים במוסדות להכשרת עובדי הוראה. גובהה נקבע על ידי משרד החינוך.
  • הלוואה מותנית מועדפת: מיועדת לסטודנטים בשנים א'-ג' הלומדים מקצועות נדרשים: אנגלית, מדעים ומתמטיקה (מקצועות התמחות מועדפים נקבעים מידי שנה ע"י משרד החינוך). גובה ההלוואה המותנית מועדפת עומד על 5,800 ₪.
  • הלוואה מותנית מועדפת למצויינים: סטודנט שהתקבל לתכנית המצוינים "ראש גדול בהוראה" זכאי להלוואה מותנית מועדפת בנוסף למלגה משלימה המכסה 100% משכר הלימוד.

בקשות להלוואה יש להגיש במזכירות אקדמית מיד עם הייעוץ ובניית המערכת. סטודנט שתאושר בקשתו להלוואה מותנית יידרש לחתימת שני ערבים בבנק. סטודנט שלא אושרה בקשתו להלוואה יכול לערער על כך. לא מובטחת היענות משרד החינוך לכל בקשה. להורדת טופס ערעור לחצו כאן.