מסלול יסודי התמחות במתמטיקה

דו חוגי כללי: התמחות במתמטיקה

הלימודים במסלול זה מעניקים:

תואר: תואר ראשון B.Ed "בוגר בהוראה" במסלול יסודי (א-ו), התמחות במתמטיקה
תעודה: תעודת הוראה במסלול יסודי (א-ו), התמחות במתמטיקה והוראה כוללת

תנאי הקבלה:

  • קבלה על סמך ציון משולב: ציון 525 ומעלה בשקלול של תעודת הבגרות והפסיכומטרי
  • קבלה על סמך בגרות איכותית: בגרות 92 ומעלה, 4 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר, 4-5 יח"ל  מתמטיקה (או 3 יח"ל מתמטיקה בציון גבוה בתנאי להשתתפות בקורס הכנה במתמטיקה)
    בנות עם בגרות 85-90 תוכלנה לעבור קורס הכנה ולהתקבל בתנאי לסיומו בהצלחה
    (מס' הבנות שיתקבלו ע"פ קורס ההכנה- מוגבל)

ובנוסף ראיון אישי.

מבנה תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים במסלול זה כוללת 98 ש"ש. התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

א. מתווה הבסיס: לימודי החינוך והעבודה מעשית (34 ש"ש): תורת החינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, דידקטיקה, התנסות מעשית בהוראה, דרכי הוראה, סמינריון בחינוך ועוד.
ב. לימודי התמחות במתמטיקה (26 ש"ש): גאומטריה, אלגברה ליניארית, דרכים לפתירת בעיות במתמטיקה, טריגונומטריה, אלגברה ליניארית, פונקציות ותיאור גרפים, תבניות ופסוקים ועוד.
לימודי חטיבות: יהדות (15 ש"ש) וספרות (15 ש"ש)
ג. לימודי יסוד (8 ש"ש): לשון עברית, אנגלית, אוריינות מתוקשבת, לימודי תרבות ומורשת עם, עזרה ראשונה ועוד.

לצפייה במבנה תכנית הלימודים המפורטת לחצו כאן.

פירוט קורסים לדוגמא במסלול זה:

הקורס "אשנב למתמטיקה"

מטרות הקורס הן הכרת השפה המתמטית: מושגים בסיסיים,סימנים מתמטיים, הגדרות, ניסוח טענות לוגיות,אקסיומות ומשפטים. פיתוח חשיבה מתמטית באמצעות בעיות הגיון, הסתברות וקומבינטוריקה.
נושאי הקורס הם מושגי יסוד ומשפטים בסיסיים בתורת הקבוצות: תיאור קבוצות, פעולות האיחוד, החיתוך והחיסור, הקבוצה הריקה, הקבוצה הכוללת והקבוצה המשלימה. קבוצות מספרים: המספרים הטבעיים, השלמים, הרציונאליים והממשיים. מושגים בלוגיקה מתמטית: טענה, פסוק, סתירה, מסקנה, הקשרים הלוגיים. מושגי יסוד בתורת ההסתברות: מרחב מדגם, פונקצית הסתברות, הסתברות מותנית ודיאגראמת עץ. מושגי יסוד בקומבינטוריקה: תמורות, חליפות וצירופים.

הקורס "גיאומטריה אוקלידית"

מטרות הקורס הן הקניית ידע ומיומנות בתחום הגיאומטריה של המישור. הכרת אקסיומות ומשפטים עיקריים של הגיאומטריה האוקלידית. פיתוח חשיבה לוגית באמצעות הוכחות פורמאליות. הקניית מיומנות בניות גיאומטריות במישור בעזרת הכלים הפשוטים.
נושאי הקורס הם מושגי יסוד (נקודה , ישר, מישור), זוויות ומדידתן, אקסיומות ישרים מקבילים, משולשים ותכונותיהם, מרובעים ותכונותיהם, המעגל, מדידת שטחים של צורות מישוריות, פרופורציה ודמיון בצורות מישוריות, בעיות בנייה במישור.

הקורס "דרכים לפתירת בעיות במתמטיקה"

מטרות הקורס הן התנסות בפתירת בעיות בדרכים שונות. הכרת אסטרטגיות שונות לפתירת בעיות והתנסות בהן. הכרה בבעיות מתמטיות כמסגרת לרפלקציה וחשיבותה ככלי להעמקת ההבנה. פיתוח סוגי חשיבה מתמטית תוך פתירת הבעיות המילוליות.
נושאי הקורס הם בעיה מתמטית מהי? תהליכי חשיבה המובילים אל פתרון הבעיה. הבנה כגורם הכרחי לפתרון הבעיה. היבטים דידקטיים ומתודיים בתהליך פתירת הבעיות מסוגים שונים.

הקורס "חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי"

מטרות הקורס הן הכרת המושגים הבסיסיים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי. הקניית מיומנויות בחקירת פונקציות בעזרת חדו"א. פיתוח חשיבה מתמטית תוך פתירת בעיות שונות באמצעות חדו"א.
נושאי הקורס הם סקירת פונקציות אלמנטאריות ותיאור גרפי שלהן. גבול של פונקציה. הפונקציה הנגזרת. המשמעות הגיאומטרית והפיסיקלית של הנגזרת. שימוש בנגזרות בחקירת פונקציות ופתירת בעיות קיצון. האינטגרל הלא מסוים. המשמעות הגיאומטרית והפיסיקלית של האינטגרל המסוים. שימוש באינטגרלים בפתרון בעיות גיאומטריות ופיסיקליות.

הקורס "מבוא לאלגברה ליניארית"

מטרות הקורס הן הכרת המושגים באלגברה ליניארית (משוואה ליניארית, מערכת ליניארית, מטריצה, דטרמיננטה). הקניית מיומנויות לחקירה ופתרון של מערכת ליניארית בשיטות שונות. פיתוח חשיבה לוגית וכמותית תוך פתירת בעיות מילוליות הדורשות בניית מערכות ליניאריות.
נושאי הקורס הם משוואה ליניארית ומערכת משוואות ליניאריות. שיטות יסודיות של חקירה ופתרון מערכת ליניארית. שיטת הדטרמיננטות ומשפט קרמר. אלגברת מטריצות ושיטת גאוס.

הקורס "תבניות ופסוקים"

מטרות הקורס הן הכרת שפת האלגברה וחוקיה. הקניית מיומנויות בטכניקה אלגברית. פיתוח מיומנויות הבנת הנקרא והיכולת לבניית משוואות ואי שוויונות לפי טקסט של בעיה. פיתוח חשיבה מתמטית באמצעות בעיות מילוליות מסוגים שונים (אחוזים, תנועה, הספק, גדילה ודעיכה).
נושאי הקורס הם שפת האלגברה וחוקיה. תבניות מספר וטכניקה אלגברית. פסוקים ותבניות פסוק. משוואות ואי שוויונות. בעיות מילוליות מסוגים שונים.