התנסות מעשית בהוראה

במסגרת ההתנסות המעשית מכשירה המכללה את הסטודנטים להוראה בפועל בכתה או בגן תוך התייחסות לעקרונות הפדגוגיים והדידקטיים אותם הם לומדים במסגרת הלימודים העיוניים. מטרת ההכשרה המעשית היא ליישם עקרונות אלה בעבודה השוטפת וליצור את החיבור בין התיאוריה למעשה. ההכשרה המעשית מתפרשת על פני 3 שנים כאשר בכל שנה מושם דגש על מטרות ויעדים מסוימים ההולמים את שלב ההתפתחות המקצועית של הסטודנטים והתאמתם לשדה ההוראה.

במהלך שלוש השנים הראשונות של ההכשרה להוראה מלווים הלימודים העיוניים בהתנסות מעשית בבתי ספר ובגנים. ההתנסות המעשית מלווה במדריך פדגוגית מהמכללה וממורה/ גננת מאמן ממערכת החינוך.
במהלך ההתנסות המעשית כל סטודנטית צופה במאמן בעשיה החינוכית שלו ומתנסה בעצמה ביחידות הוראה. ההתנסות עצמה מלווה במשוב קבוצתי מהמדריך הפדגוגי ועמיתות להתנסות ומהמאמן. כל התנסות ביחידת לימוד מחייבת הכנת מערך.
במקביל לסמסטר הראשון של ההתנסות המעשית לומדים במכללה קורס בדידקטיקה כללית אשר מהווה את הרקע העיוני לעבודה המעשית.

מכסת ימי ההתנסות להתמחות אחת ומסלול אחד

יום בשבוע לאורך סמסטר אחד בשנה א.
יום בשבוע לאורך סמסטר אחד בשנה ב.
שלושה ימים בשבוע במסגרת אקדמיה כיתה, החל מתחילת שנת הלימודים בבתי הספר והגנים ועד סופה.

מכסת ימי ההתנסות להתמחות אחת – רב מסלולי

יום בשבוע לאורך סמסטר אחד בשנה א.
יום בשבוע לאורך כל השנה בשנה ב.
שלושה ימים בשבוע במסגרת אקדמיה כיתה, החל מתחילת שנת הלימודים בבתי הספר והגנים ועד סופה.

מכסת ימי ההתנסות לשתי התמחויות

יום בשבוע לאורך כל שנה א.
יום בשבוע לאורך כל שנה ב.
בשנה ג' – חודש מרוכז בתחילת שנת הלימודים בבתי הספר והגנים, ויום אחד בשבוע לאורך כל שנת הלימודים האקדמית.

מכסת שיעורי ההתנסות

6 שיעורים בסמסטר עבור כל יום התנסות.

בתום ההתנסות במסגרת אקדמיה כיתה תעבורנה הסטודנטיות הערכה מסכמת. סטודנטיות שאינן משתתפות באקדמיה כיתה תיבחנה במבחן מעשי בסוף ההתנסות.

מדריכים פדגוגים

לרשימת המדריכים הפדגוגים של המסלולים השונים לחצי כאן

טפסים שימושיים להורדה

להורדת הטופס לחצי על הטופס המבוקש

טפסי שכר

סילבוסים של התנסות בהוראה

לצפייה בקובץ המאגד את הסילבוסים השונים של החוגים והמסלולים לחצו כאן.