למידע והרשמה מלאי את הטופס ואנו נחזור אלייך בהקדם

החוג לחינוך מיוחד

אודות החוג לחינוך מיוחד

החוג לחינוך מיוחד בחמדת הדרום מתייחד בכך שתכנית הלימודים מעודכנת ומותאמת לתפיסת ההכלה של תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרת חינוכית רגילה. התפיסה הרווחת כיום מאפשרת לכלל הילדים עם הצרכים המיוחדים ללמוד בחינוך הרגיל, בעזרת תמיכות כאלו ואחרות (שביט וטל, 2012; Moore, 2009). תפיסה זו גם באה לידי ביטוי בתכניות הקיימות כיום במערכת החינוך, לצורך מתן מענה לתלמידים עם צרכים מיוחדים על פני הרצף שבין החינוך הרגיל לבין החינוך המיוחד: החל ב"יעד ההכלה" שהציב משרד החינוך ותכניות השילוב המתבצעות במסגרת החינוך הרגיל; כדי לאפשר מיצוי כל האפשרויות לקדמם במסגרות החינוך הרגיל, וכלה בהשמת תלמיד בחינוך המיוחד; במסגרות המיועדות לתלמידים עם לקויות מורכבות, אשר המענים שניתנו להם בחינוך הרגיל מצביעים על הצורך שלהם במסגרות אלו.

"על הצוות לחפש את הניצוץ המיוחד אצל תלמידיו, להתחבר ולהעצים את יכולותיו הטובות"
(פרופ' שמעון זקס)

המורה לחינוך מיוחד הוא אחת הדמויות המשמעותיות הנותנות מענה חינוכי מגוון וייחודי, לתלמידים עם צרכים מיוחדים, בחינוך הרגיל והמיוחד כאחד. הוא משמש בתפקידים שונים, על פי סוג המסגרת וסוג האוכלוסייה אותה הוא מלמד: מורה שילוב- במודלים שונים של שילוב, מחנך כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או מחנך חינוך מיוחד בבית ספר לחינוך מיוחד. על כן, תכנית ההכשרה להתמחות בהוראה בחינוך המיוחד לגילאי 6-21 במכללת חמדת הדרום, מתמקדת בהכשרת מורים למסגרות חינוך כוללניות ומיוחדות.

אפשרויות ההתמחות בחוג:

תכנית הלימודים

משך הלימודים, היקפם ומועדם:

הלימודים מתקיימים שלש שנים ובשנה הרביעית יום בשבוע (שנת התמחות).
שלושה ימים בשבוע (א'-ג') בין השעות 8:30-19:00 מתוכם בוקר יום ג' יהיה יום עבודה מעשית. יום נוסף במתכונת לימודים מקוונים (ע"פ מערכת אישית).

מבנה התכנית להתמחות בהוראה בחינוך המיוחד:

תכנית ההכשרה בנויה משלושה אשכולות וסמינריון (סה"כ 26 ש"ש):
א. אשכול לימודי תשתית (6 ש"ש)- לימודי התשתית בתכנית יאפשרו לסטודנטים לרכוש ידע ולפתח הבנה מקיפה באופן הדרגתי לאורך כל שנות ההכשרה: גישות פילוסופיות שהובילו את חינוכם של ילדים עם צרכים מיוחדים לאורך ההיסטוריה, קורסי יסוד המתייחסים להיבטים תפקודיים והתפתחותיים שונים הקשורים ללמידה, אפיונים של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך המיוחד והמכיל וגישות עדכניות בעבודה עם משפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים וכיצד ניתן לתמוך בהם כדי לסייע להם להתמודד ולקדם באופן אופטימלי את תפקוד הילד בשילוב עם המסגרת החינוכית, בבית ובקהילה.
ב. אשכול לקויות (10 ש"ש)- הסטודנטים לחינוך מיוחד במכללת חמדת הדרום מוכשרים הן לעבודה עם תלמידים בעלי לקויות קלות בחינוך המכיל, והן לעבודה עם תלמידים בעלי לקויות קשות ומורכבות יותר בחינוך המיוחד. לפיכך, בשנה ב' (לאחר שצברו ידע והבנה בקורסי התשתית והמבוא) יבחרו הסטודנטים קורסים מתוך אשכול לקויות, המתייחס לשתי קבוצות של תלמידים עם לקויות: 1. חינוך תלמידים עם לקויות למידה/הפרעות קשב וריכוז כגון: ליקויי קריאה, כתיבה, גרפומוטוריקה, הבעה ומתמטיקה. 2. חינוך תלמידים עם לקויות מורכבות כגון: אוטיזם, לקויות מוטוריות, הפרעות רגשיות והתנהגותיות, מוגבלות שכלית התפתחותית ולקות שמיעה.
ג. אשכול כלים ומיומנויות לקידום תפקודם של תלמידים עם צרכים מיוחדים (7 ש"ש)- הסטודנטים יילמדו באשכול זה קורסים העוסקים בקידום תפקודם העצמאי של תלמידים עם צרכים מיוחדים כמו 'תיווך והעשרה אינסטרומנטלית' ו'אסטרטגיות למידה', הסטודנטים ילמדו על מגוון כלים אומנותיים ויצירתיים ככלי טיפוח לאישיות, שימוש בטקסטים לטיפוח העולם הרגשי והחברתי, שילוב בע"ח בהוראת התלמידים. בנוסף ילמדו הסטודנטים כיצד לתכנן תכניות לימודים ויפתחו הבנה לגבי האתגרים בעבודת צוות רב מקצועי במסגרות חינוך מיוחד וחינוך מכיל.
ד. סמינריון לבחירה (3 ש"ש)- הסטודנטים ילמדו ויחקרו במסגרת הסמינריון נושא שיבחר מתוך אשכול לימודי תשתית; בו יבחנו מגוון סוגיות עדכניות בחינוך המיוחד/בחינוך המכיל, או נושא שיבחר מתוך אשכול לימודי לקויות; בו יחקרו התערבויות חינוכיות שנועדו לקידום תפקודם של תלמידים עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז (בתחומים נוספים מעבר למיומנויות היסוד). כל זאת לפי עניין ובחירת הסטודנט ובהנחיית המרצה.

הסגל האקדמי

ראש החוג

ד"ר אסתי טוב-לי

מרצי החוג

 ד"ר קרן אילות, גב' מיכל אילן, ד"ר לביא ארטמן, גב' מוריה בן דוד, ד"ר מרים בן יהודה, גב' אורנה בן פורת, ד"ר צביה בר שלום, גב' שני ברכה, ד"ר שרה גבעון, ד"ר דורית דויטש, ד"ר דליה טל גוטסמן, ד"ר דורית טרגין, גב' מרגלית יפרח, מר אורי כהן, מר אברהם ליפשיץ, מר ידידיה לרנר, גב' יפית מדינה, גב' יפית מורדוף, גב' חיה מוריס, ד"ר הראל מליחי, מר אילן עמר, ד"ר יפעת פארן, ד"ר זאב קאים, ד"ר נירית קרני וייזר, ד"ר ורדה רוזנטל, פרופ' שונית רייטר, ד"ר פנינה שביט, ד"ר ענבל שמיר, ד"ר יחיאל תנעמי.