זכויות סטודנטיות בהריון ולאחר לידה

היעדרות משיעורים המותרת לנשים הרות

סטודנטית זכאית להיעדר מ- 30% (אם בסמסטר יש 13 שיעורים ניתן להיעדר 4 שיעורים) מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות, או ששה שבועות רצופים.(זה סך ההיעדרויות האפשריות בקורס כולל היעדרות בשל הריון או לידה). במידה ומידת ההיעדרות עלתה על 30% המותרים, תוענק לסטודנטית האפשרות לבטל את הקורס ולחזור עליו.

מטלות הקשורות לסטודנטיות הרות

סטודנטית אשר לא הגישה מטלות במועדים שנקבעו כיוון שאלו חלו בתקופת היותה בטיפולי פוריות או שמירת הריון, לפי אישור רפואי, רשאית להגיש את המטלות או מטלות חלופיות בהתאם להחלטת המרצה ובתאום עמו, באיחור של 7 שבועות מסיום תקופת היותה "סטודנטית זכאית".

נוהלי בחינות המותאמים לסטודנטיות בהריון

  1. סטודנטית בהיריון שמצבה לא מאפשר נוכחות בבחינה, לפי אישור רפואי, תבחן במועד אחר במסגרת המועדים המקובלים (מועד ב, ג וכדומה).
  2. לסטודנטיות בהיריון אישור ליציאה לשירותים במהלך הבחינה, בכל עת.
  3. לסטודנטית בהיריון תוענק תוספת זמן של 30 דקות בבחינה.
  4. סטודנטית זכאית (הנמצאת בטיפולי פוריות או שמירה היריון) זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בגין מצבה, במועדי הבחינות המקובלים במוסד.
  5. סטודנטית זכאית (הנמצאת בטיפולי פוריות או שמירה היריון) אשר נעדרה מבחינה של קורס המהווה דרישת קדם לקורס אחר, או לשנת לימודים מתקדמת, זכאית ללמוד 'על תנאי' בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת, עד להשלמת חובותיה.

אפשרות להקפאת לימודים

סטודנטית זכאית רשאית להקפיא את לימודיה לפני מועד הבחינות רטרואקטיבית לסמסטר בו ילדה, ולשמור את זכותה להירשם מחדש, ללא תשלום, ובלבד שהלימודים לא יידחו מעבר לשנתיים.

מועד סיום התואר

מועד סיום התואר של סטודנטית בהריון וחופשת לידה יוארך בהתאם למשך תקופות ההיעדרות המותרות, ללא תשלום תקורה, עד לשנה מהמועד המקובל לסיום התואר.

הסדרי חנייה עבור נשים הרות

סטודנטית זכאית לקבל תווי חניה בתוך הקמפוס החל מהחודש השביעי להריונה ועד חודש לאחר הלידה. בנוסף, המוסד ישתדל לתת העדפה ברכישת תווי חנייה להורים לילדים עד גיל שנתיים.

זכויות בן הזוג של נשים הרות

בן הזוג ל"סטודנטית זכאית" זכאי לחופשה בת שבוע מהלימודים מיום הלידה. כמו כן, אם לא השתתף בבחינה שמועדה היה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף.