Header-Girl-Students

חובות אקדמיים ואקסקוריקולריים

חובות אקדמיים:

בנוסף לתכנית הלימודים בה מחויבת כל סטודנטית על פי ההתמחות הספציפית שלה, קיימים לימודי יסוד:

לימודי לשון

כל סטודנטית חייבת בלימודי לשון בהיקף 2 ש"ש עד 6 ש"ש. הסיווג לרמה בלשון נקבע על פי מבחן הפסיכומטרי/ הבגרות.

לימודי אנגלית

למידע מפורט בנושא לימודי אנגלית אקדמית לחצי כאן

כל סטודנטית תיבחן במבחן סיווג באנגלית לפני תחילת לימודיה במכללה (כחלק ממבחן הפסיכומטרי או מבחן אמי"ר). על פי תוצאות המבחן היא תסווג לאחת מהרמות באנגלית:

 1. טרום בסיסי א'
 2. טרום בסיסי ב'
 3. בסיסי
 4. מתקדמים א'
 5. מתקדמים ב'
 6. פטור

על כל סטודנטית לסיים את הקורס "מתקדמים ב'" עם ציון 65 לפחות. ציון זה מקנה לה פטור מהמשך לימודי אנגלית.

הערות:

 • השתתפות בקורסי טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב' ובסיסי- אינה מקנה נקודת זכות.
 • מעבר מרמה לרמה מותנה בציון 60 בכל קורס.
 • סטודנטית אשר מסיימת את חובותיה באנגלית תזוכה ב-2 נ"ז.
 • בהתאם להנחיות משרד החינוך יתכנו שינויים באופן הסיווג לרמות ובמספר השעות הנדרשות.

חלוקה לרמות על פי ציון הבחינה:

פסיכומטרי/ אמיר"ם

אמי"ר

שם הרמה

מספר שעות הלימוד

134+ 234+ פטור
120-133 220-233 מתקדמים ב' 4 שש"ס
100-119 200-219 מתקדמים א' 4 שש"ס
85-99 185-199 בסיסי 6 שש"ס
70-84 170-184 טרום בסיסי ב' 6 שש"ס
50-69 150-169 טרום בסיסי א' 8 שש"ס

 

חובות אקסקוריקולריים:

חובות נוספים שאינם מזכים בנקודות זכות ואינם משוקללים בציון הממוצע של התואר נקראים בשם חובות אקסקוריקולריים.

עזרה ראשונה

כל סטודנטית חייבת לעבור קורס עזרה ראשונה בהיקף של לפחות 44 שעות בודדות. סטודנטית אשר תציג תעודה על כך שעברה בהצלחה קורס עזרה ראשונה- פטורה מחובה זאת.

ביטחון, בטיחות וזה"ב

כל סטודנטית חייבת לעבור קורס לימודי בטיחות בהיקף של 12 שעות בודדות.

קורסי יהדות – בית מדרש

מלבד לימודי היהדות האקדמיים הנכללים בחובות הסטודנטיות לקבלת תואר B.Ed במסגרת המסלול וההתמחות שבחרה, על כל סטודנטית ללמוד קורסים נוספים ביהדות. יש להדגיש כי קורסי החובה המכללתיים ביהדות אינם נכללים בשעות החובה האקדמיות. את הקורסים הללו ניתן ללמוד בשתי מסגרות שונות:

 • כל סטודנטית חייבת ב-4 ש"ש לימודי יהדות במקרא ואו תושב"ע ללא אקרדיטציה.

מבחני בקיאות

מבחני הבקיאות נועדו להעשיר ולהרחיב את תחומי הידע ביהדות. מתכונת הבחינות מציעה מגוון רחב ואפשרויות הניתנות להתאמה אישית, לפי העקרונות הבאים:

 • כל סטודנטית תבחן בשש בחינות + עבודה ב"אמונה".
 • יחידה ז' – יחידת אמונה – תיעשה ע"י עבודה
 • יש לסיים את הבחינות עד שנה ג'.
 • ייקבעו מועדים לבחינות שישתלבו בתוך חופשות הסמסטר ובקיץ.
 • ממוצע מבחני הבקיאות צריך לעמוד על ציון 70 לפחות.

מבחני בקיאות להסבת אקדמאיות:

 1. סטודנטיות עם רקע דתי ורק אלו המתעתדות ושיופנו על ידי המכללה לעבוד בחמ"ד ו/ או עובדות כבר בחמ"ד, יחויבו בקורס משנת החמ"ד וחמישה מבחני בקיאות. כמו עמיתיהן המתכשרות להוראה הסדירות.
 2. מבחני הבקיאות יקיפו את התחומים הבאים: הלכה, אמונה ומקרא.
 3. מבנה מערך הבחינות הוא כדלקמן: 3 מבחני בקיאות על הלכה, 1 מבחן באמונה, 1 מבחן במקרא.
 4. הרב אמור ימסור מראש את המקורות הביבליוגרפיים של כל המבחנים.
 5. מועדי הבחינות יקבעו מראש ויפורסמו באתר.
 6. סטודנטיות מהסבת אקדמאים שלומדות בהתמחות מקרא יחוייבו בשבעה מבחני בקיאות (שניים נוספים במקרא) אלה יוכלו לקבל הכרות מלימודיהן הקודמים בהיקף של עד שני מבחני בקיאות במקרא בנושאים חופפים לנושאי מבחני הבקיאות. עבור סטודנטיות אלה מערך מבחני הבקיאות יהיה כדלקמן: 3 מבחנים בהלכה, 1 מבחן באמונה, 3 מבחנים בתנ"ך.

התנדבות בקהילה

כל סטודנטית חייבת בהתנדבות חינוכית במשך שנה אחת מלימודיה במכללה. ההתנדבות החינוכית יכולה להתבצע תמורת מלגת לימודים במסגרת דוגמת פר"ח (בהיקף של 4 ש"ש) וסחל"ב, או במסגרת התנדבותית אחרת בקהילה, ללא מלגה (56 שעות סה"כ) שתזכה ב1 ש"ש מלימודי היהדות האקסקוריקולריים.

בתום תקופת ההתנדבות על הסטודנטית להעביר אישור על ההתנדבות למנהל הסטודנטיות.

הערה: בתוכניות המיוחדות (מצוינות, מצוינות חברתית, קרן אייסף) יש חובת התנדבות נוספת שלא קשורה לנ"ל.

סיורים לימודיים

כל סטודנטית חייבת להשתתף בשישה ימי סיורים וטיולים במשך ארבע שנות לימודיה במכללה. בכל שנה מתקיימים מינימום שני ימי טיול וסיור, לפי המבנה הבא:

 1. שני סיורים ביד ושם בירושלים
 2. סדנת יד ושם במכללה
 3. שלושה סיורים הקשורים להתמחות ולמסלול.
 4. חמישה סיורים במסגרת ההתנסות בהוראה (עבודה מעשית) על פי החלוקה הבאה: שני סיורים בשנה א', שני סיורים בשנה ב' וסיור אחד בשנה ג'.

הערות:

 • יום טיול נחשב טיול הנעשה רק במסגרת המכללה או טיול שאושר מראש על ידי אחראי הטיולים.
 • ההשתתפות בטיול מחייבת השתתפות פעילה בכל תכנית הטיול.
 • סטודנטיות בהריון לא יצאו לטיולים או סיורים הדורשים מאמץ פיסי ויוכלו להשלים את חובת ימי הטיול באמצעות סיורים מחוץ למסגרת המכללה.

בימת חמדת

לאורך שנת הלימודים האקדמית מתקיים "בימת חמדת"- מפגש חודשי חובה לכל הסטודנטיות לתואר ראשון בשנים א-ד, במסגרת המפגש יתקיימו הרצאות אורח, שיעורים כלליים של נשיא המכללה או רב המכללה, פעילות של אגודת הסטודנטיות, קולקויום מחקרי (הצגת מחקרים של מרצים וסטודנטיות), פעילות לקראת אירועים (כמו, יום ירושלים וכדו') ועוד.

 • ישנה אפשרות להיעדרות מוצדקת של 30% (לשנתונים א-ב-ג). בנות שנה ד שעובדות ביום בו מתקיימת בימת חמדת תבאנה אישור לפטור מחובת ההשתפות בשנה זו.