מלגות חדשות לתשע"ו

הנרשמות לשנת הלימודים תשע"ו זכאיות למלגות מיוחדות

science הנרשמות לתכנית המדעים לחטיבת הביניים זכאיות למלגה על סך 15,000 ש"ח, בפריסה של 5,000 ש"ח לשנה החל משנת הלימודים השנייה לתואר (שנה ב' ואילך).
science2 הנרשמות לתכנית המדעים ליסודי זכאיות למלגה על סך 9,000 ש"ח, בפריסה של 3,000 ש"ח לשנה החל משנת הלימודים השנייה לתואר (שנה ב' ואילך).
english הנרשמות לתכנית האנגלית זכאיות למלגה על סך 9,000 ש"ח, בפריסה של 3,000 ש"ח לשנה החל משנת הלימודים השנייה לתואר (שנה ב' ואילך).