הרכב תכנית הלימודים

1. לימודי חינוך

בנוסף ללימודי הדיסציפלינה לומדת הסטודנטית לימודי חינוך בהתאם למסלול. לימודים אלו כוללים את היסודות העיוניים, לימודי מחקר ודידקטיקה ומתודיקה.
א. היסודות העיוניים של החינוך
היסודות העיוניים כוללים מבואות לפילוסופיה, לפסיכולוגיה לסוציולוגיה ולסטטיסטיקה ומתודולוגיה של החינוך, ונלמדים בזיקה להתנסות המעשית ותוך השלכה ישירה למעשה החינוכי ולתהליכי הוראה – למידה. הם מהווים את הבסיס לבניית שיקול הדעת הדידקטי, המתייחס למעגל התלמיד בהיבט הסוציו- פסיכולוגי שלו ולנגזרות ממטרות הפילוסופיה של החינוך.
ב. סוגיות נבחרות בחינוך ובהוראה
במסגרת זו יושם דגש על יישום ידע מתוך היסודות העיוניים, כולל הכנת עבודה סמינריונית בחינוך.
ג. לימודי דידקטיקה ומתודיקה
בלימודי דידקטיקה ומתודיקה הסטודנטית נחשפת לאספקטים היישומיים של הנושאים התיאורטיים הנלמדים בקורסי החינוך, בשילוב הידע הדיסציפלינרי הנרכש במסלולים ובחוגים השונים במכללה.

2. לימודי יסוד, הכשרות ומיומנויות

הקורסים בלימודי היסוד הנם לימודי העשרה המרחיבים את בסיס ההשכלה הכללית של הסטודנטית ומעלים את רמתה האקדמית. בנוסף לאלה קיימים קורסים המקנים כלים מעשיים, המסייעים ללמידת הסטודנטית ולתפקודה כמורה. בין הנושאים הנלמדים: הכרת המחשב, תקשורת ומולטימדיה, אנגלית ולשון.

3. הכשרה מעשית

החל מסמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה סטודנטיות המתמחות ב-2 דיסציפלינות מתחילות את העבודה המעשית בסמסטר א' ולאורך השנתיים הבאות, כל המסלולים מלווים בהתנסות מעשית הכוללת התנסות בגנים ובבתי ספר יסודיים, בחטיבת הביניים ובבתי ספר לחינוך מיוחד, בהתאם למסלול. ההתנסות היא מסגרת שבה נוצרת האינטגרציה בין מקצועות החינוך והדיסציפלינות והטמעתם בתוך מעשה ההוראה. סטודנטיות הלומדות במסלול לגיל הרך, וכן סטודנטיות המתמחות במדעים משולבות בעבודה המעשית גם בגן המדעי המכללתי. סטודנטיות הלומדות במסלול לחינוך מיוחד משולבות בעבודה מעשית במכון לאבחון וטיפול שבמכללה.

4. לימודי דיסציפלינות

כל סטודנטית לומדת קורסים דיסציפלינריים ברמה אקדמית, בהתאם למסלול ולהתמחות שבה היא בחרה. הדיסציפלינות הנלמדות במכללה הן: מקרא, מתמטיקה, מדעים, אנגלית, לשון וספרות. במסגרת לימודי הדיסציפלינה כל סטודנטית תכין עבודה סמינריונית בתחום ההתמחות שלה.

5. סטאז'

בשנה ד' על כל סטודנטית ללמד במוסד חינוכי מוכר בהיקף של שליש משרה לפחות. אחריות על מציאת עבודה היא בידי הסטודנטית בלבד. במסגרת שנה זו ימונו לה חונך או חונכת מקרב מורי בית הספר, אשר תפקידם לסייע לסטודנטית בשנתה הראשונה בהוראה. עבודת הסטודנטית תוערך פעמיים במשך השנה, ובמידה והיא תסיים את שנת הסטאז' בהצלחה היא תוכל לקבל רישיון עיסוק בהוראה ממשרד החינוך. לא ניתן לקבל רשיון עיסוק בהוראה ללא אישור על סיום מוצלח של שנת סטאז'. סטודנטית שלא מוצאת עבודה בשנה ד' של לימודיה, תסיים את הלימודים העיוניים ותקבל תוארB.Ed. ותעודת הוראה. כאשר היא תמצא עבודה ותעבור בהצלחה את שנת הסטאז' יוענק לה רישיון הוראה ממשרד החינוך.
שנת הסטאז' מלווה בקורס "סדנת התמחות". סטודנטית שלא תעשה סטאז' בשנה ד' תלמד קורס אחר במקום זה. בעתיד, כאשר היא תעשה סטאז', היא תחויב ללמוד את הקורס תמורת תשלום בנפרד.