Tochnit-Metzuyanot-Header

רקע

התכנית למצוינות רג"ב, או בשמה המלא 'ראש גדול להוראה' היא תכנית ייחודית לקראת הכשרה להוראה ולתעודת B.Ed. מטרתה של התכנית היא להעלות את רמת המורים בבית הספר הממלכתי דתי ובמסגרות החינוך השונות. דגש מרכזי בתכנית זו הנו שילוב ייחודי בין הכשרה להוראה במקצועות הקודש (תנ”ך ותושב”ע), ובין הכשרה להוראה במקצועות חול ובראשם הוראת המדעים והמתמטיקה. שילוב זה נועד לבסס את מעמדו של המורה בבית הספר כבעל פרופסיה מוביל בתחומו.
סטודנטית בעלת ציון התאמה (שכלול בגרות + פסיכומטרי) מעל 615 מוזמנת להצטרף לתוכנית. לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכז התוכנית מר שי מאמו בדוא"ל- shaim310@gmail.com.
אודות תוכנית רג"ב הארצית לחצו כאן.

רציונאל- תכנית מצוינים

העידן המודרני, בו אנו מצויים, כולל בתוכו אתגרים חינוכיים רבים ומשמעותיים. הפיכתו של העולם לכפר גלובאלי, שבו מחשבות, דעות ותפיסות עולם זורמות באופן חופשי ומהיר בין קצוות עולם, הופכת את החינוך למוסד מרכזי ומשמעותי, בחייהם של רבים. בצומת המפגש שבין דעות ותפיסות אלו ובין עולמו של התלמיד עומד המורה והמחנך. תפקידו של זה איננו מסתכם בניהולו של המצב הקיים, והציפייה ממנו היא לממש מנהיגות חינוכית המובילה את תלמידיו ובהמשך את בית הספר כולו.
הבוגרת של התכנית למצוינות תהיה בעלת תפיסת מסוגלות חיובית ומשפיעה, המסוגלת להניע תהליכים מסורתיים וגם חדשניים, בהתאם לנדרש בבית הספר שבו היא מלמדת. זאת בנוסף להשפעה משמעותית מתוך עולמו הרוחני.

תכנית לימודים

  • תוכנית הלימודים המוצעת כוללת הכשרה נוספת ייחודית במסלול המצוינות. הסטודנטית תקבל הכשרה בנושא מנהיגות חינוכית, הכרת שיטות הוראה חדשות וגיבוש זהות מקצועית. הסטודנטית במסלול זה תקבל אפשרות ללמוד חלק מהקורסים בצורה שונה מהמקובל. כל סטודנטית תקבל התאמה אישית למסלול הלימודים שלה עפ”י אישור הנהלת המכללה והמל”ג. במסגרת העבודה המעשית נדרשת הסטודנטית ל”הרחבה ייחודית” במטרה לאפשר גם התנסות שונה. החל משנה ב’ היא תשולב בעבודה מעשית בבי”ס “מאומץ” ע”י המכללה בנתיבות. כמו כן, נדרשת הסטודנטית להיות שותפה לפרוייקט חברתי, ליזום ולהוביל אותו. במהלך השנה ישולבו סיורים לימודים בבתי ספר ובכנס ארצי. התוכנית כוללת אירגון כנס שנתי במכללה.
  • במהלך השנה יכתבו הסטודנטיות עבודת מחקר. הסטודנטיות תקבלנה אפשרות להגיש או מחקר תיאורטי או מחקר שטח. בדרך זו תתנסה הסטודנטית בכתיבה אקדמית.
  • בשנים א-ב, תידרשנה בנות התכנית המצוינים להשתתף בפורום מצוינים ארצי, בתיאום עם רכז תכנית המצוינים.

זכאות – “מה אני מקבלת”?

עניין והרחבת אופקים
לימודים בחינם
מלגת מחייה בסך 5000 ש”ח
סיום לימודים מקוצר

תנאי התאמה

שקלול של ציון הבגרות והפסיכומטרי מ615 ומעלה
ראיון אישי

לפרטים נוספים ובדיקת התאמה צרו קשר >>