תואר ראשון בחינוך מסלול יסודי

תכנית הלימודים במסלול היסודי מיועדת להכשרת מורות במתמטיקה, מדעים, תושב"ע, מקרא וספרות. הלימודים במסלול זה הם לקראת תואר B.Ed "בוגר בהוראה" ותעודת הוראה לבתי ספר יסודיים. משך הלימודים הוא ארבע שנים. ההכשרה משלבת לימודים עיוניים ומעשיים הכוללים התנסות מודרכת בבתי ספר מאמנים.

ראש מסלול יסודי: ד"ר ישראל וייס.

אפשרויות הלימוד במסלול יסודי:

ההכשרה המעשית במסלול יסודי:

במסגרת העבודה המעשית תתנסה הסטודנטית בתכנון והוראה בכיתות השונות, תיחשף לסיטואציית הוראה- למידה בכיתה ותתחקה אחר ארבעת המרכיבים הקיימים בהוראה: הלומד, המורה, תכני הלימוד ושיטות ההוראה. יושם דגש על פיתוח אישיותה של הסטודנטית כמחנכת בעלת אישיות אחראית, ערכית ומקצועית.

דרך ההכשרה מורכבת מתצפיות של הסטודנטיות במורות המאמנות, מהתנסות מעשית בתכנון, בבנייה ובהוראת שיעורים בכיתות, משיחות משוב על שיעורי ההתנסות ודיון על תוכנם, ומסדנאות הכוללות היבטים עיוניים, דידקטיים ופדגוגיים. כל זאת בשילוב פיתוח חשיבה חינוכית מתוך נקודת מבט ערכית ולמידה משמעותית. בשנה א' הסטודנטיות מתנסות בהוראה כוללת בכתות היסוד. בשנים ב' וג' ההתנסות מתקיימת על פי ההתמחויות השונות- מתמטיקה, מקרא ומדע וטכנולוגיה.

מתמטיקה

ההתנסות לפי התמחות זו מכשירה את הסטודנטית לבניית שיעורים במודלים שונים (בכיתה ובהוראה פרטנית) ובניית מערכי שיעור בהתאם לתוכנית הלימודים במתמטיקה בביה"ס היסודי. במהלך ההתנסות בהוראה הסטודנטית לומדת להשתמש בדרכים לקידום היצירתיות ופיתוח החשיבה בעשייה החינוכית, תשתמש בשיטות הוראה מגוונות ומפעילות, תתנסה בפיתוח מוטיבציה בקרב התלמידים תוך יצירת עניין באריתמטיקה וגיאומטריה ותיישם פעילויות מאתגרות במתמטיקה לכיתות היסודי.
הסטודנטית תביא לידי ביטוי את עולם הידע המתמטי העיוני (חוקים, כללים ועקרונות) לתחום העבודה המעשית. תכיר ותלמד להשתמש בתכנית הלימודים החדשה, ותשתמש באתרים מתמטיים ויישומים שונים.

מדע וטכנולוגיה

הסטודנטית תכיר את תכנית הלימודים, את ספרי הלימוד השונים וחומרי למידה שונים, תתנסה בהוראה בשיטות מגוונות, תבצע למידה חוץ כיתתית ותעשה שימוש במעבדה תוך למידת אמצעי הבטיחות, שימוש בטכנולוגיה ושילוב בין מדע לטכנולוגיה.
הסטודנטית תכתוב מערך שיעור כולל פיתוח החשיבה ותעביר ערכים דרך לימוד המדעים: שמירה על הסביבה, קידום הבריאות ואיכות החיים, שיתוף והקשבה לחריג, שיתוף והקשבה בין עמיתים, סדר וניקיון, דיווח אמת, יושר, אהבת האדם והארץ.

מקרא

הסטודנטית תכיר את תכנית הלימודים החדשה בתנ"ך, את מטרות העל של התכנית ואת יישומה בהתאם לגילאים השונים. הסטודנטית תרכוש כלים ללמידה עצמאית של יחידת הוראה בתנ"ך ברמת לומד מבוגר, תדע לקרוא באופן משמעותי פרק בתנ"ך תוך התייחסות לטעמי המקרא, תכתוב מערך להוראת שיעור, על כל מרכיביו, על פי הנדרש, תתאים את התוכן הנלמד לגיל התלמידים ולרמת הכיתה, תקפיד לשלב בשיעוריה פיתוח חשיבה ברמות שונות ותתנסה בתכנון ופריסת נושא לימודי תוך הכרות עם תכנית הלימודים.
הסטודנטית תשתמש בדרכי הוראה שונות ויצירתיות בתנ"ך, כולל שימוש בכלים מתוקשבים. תחנך את תלמידיה ליראת ה' ולשמירת מצוות ככתוב בתורה. תפתח מיומנויות רפלקטיביות ותבין את חשיבות תפקידה כמורה ומחנכת המהווה דוגמא אישית לתלמידיה.