מסלול יסודי התמחות במקרא

דו חוגי כללי: התמחות במקרא

הלימודים במסלול זה מעניקים:

תואר: תואר ראשון B.Ed "בוגר בהוראה" במסלול יסודי (א-ו), התמחות במקרא
תעודה: תעודת הוראה במסלול יסודי (א-ו), התמחות במקרא והוראה כוללת

תנאי הקבלה:

  • קבלה על סמך ציון משולב: ציון 525 ומעלה בשקלול של תעודת הבגרות והפסיכומטרי
  • קבלה על סמך בגרות איכותית: בגרות 92 ומעלה, 3 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר
    בנות עם בגרות 85-90 יוכלו לעבור קורס הכנה ולהתקבל בתנאי לסיומו בהצלחה
    (מס' הבנות שיתקבלו ע"פ קורס ההכנה- מוגבל)

ובנוסף ראיון אישי.

מבנה תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים במסלול זה כוללת 92 ש"ש. התכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

א. מתווה הבסיס: לימודי החינוך והעבודה מעשית (30 ש"ש): תורת החינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, דידקטיקה, התנסות מעשית בהוראה, דרכי ההוראה לחטיבת הביניים, סמינריון בחינוך ועוד.
ב. לימודי התמחות במקרא (26 ש"ש): מבואות, פרשנות יהודית, ספרי מקרא, נביאים ראשונים ואחרונים, כתובים, תולדות ישראל בתקופת המקרא, מונוגרפיות ועוד.
לימודי חטיבות: חינוך מיוחד (10 ש"ש), חינוך לשוני (10 ש"ש), ובנוסף חטיבה לבחירה: ספרות/ מקרא/ תושב"ע/ מתמטיקה (10 ש"ש)
ג. לימודי יסוד (6 ש"ש): לשון עברית, אנגלית, אוריינות מתוקשבת, לימודי תרבות ומורשת עם, עזרה ראשונה ועוד.

לצפייה במבנה תכנית הלימודים המפורטת לחצו כאן.

פירוט קורסים לדוגמא במסלול זה:

הקורס "ספרי עזרא ונחמיה"

הקורס יעסוק בתקופת שיבת ציון, על פי המתואר בספרי עזרא ונחמיה. במסגרת הקורס יוצגו התהליכים הדמוגרפיים והאתגרים המדיניים, החברתיים ודתיים שאפיינו תקופה היסטורית זו. כמו כן ייבחנו המנהיגים השונים שנדרשו להתמודד עם האתגרים ומידת ההצלחה שלהן. הסטודנטית תכיר את מאפיינים הלשוניים והספרותיים של ספרי עזרא ונחמיה וחומרי למידה נוספים, מן המקרא ומחוצה לו, השופכים אור על תקופה זו.

סמינריון "בדרכי עיצוב הסיפור המקראי"

הסמינריון יעסוק באומנות הסיפור המקראי, יבחן את היחסים שבין צורה ותכן, ויעמוד על שורה של אמצעים ספרותיים המשמשים בעיצוב הסיפור. היכרות עם מגוון האמצעים ודרכי העיצוב של הסיפור המקראי תוביל את הסטודנטית להעמקה בהבנת משמעותו. הסטודנטית תפתח מיומנויות של איתור חומרי מחקר ופרשנות בנושא הסיפור המקראי, הגדרת מטרות מחקר והכנת עבודה סמינריונית.