מסלול על יסודי

תכנית הלימודים במסלול העל יסודי- חטיבת הביניים, מיועדת להכשרת מורות להוראת המקצועות מדעי החיים, מקרא וספרות. הלימודים במסלול זה הם לקראת תואר B.Ed "בוגר בהוראה" ותעודת הוראה לבתי הספר העל יסודיים. משך הלימודים הוא ארבע שנים. ההכשרה משלבת לימודים עיוניים ומעשיים הכוללים התנסות מודרכת בבתי ספר מאמנים.

אפשרויות הלימוד במסלול העל יסודי:

ההכשרה המעשית במסלול העל יסודי:

במסגרת העבודה המעשית תתנסה הסטודנטית בתכנון והוראה בכיתות השונות, תיחשף לסיטואציית הוראה- למידה בכיתה ותתחקה אחר ארבעת המרכיבים הקיימים בהוראה: הלומד, המורה, תכני הלימוד ושיטות ההוראה. יושם דגש על פיתוח אישיותה של הסטודנטית כמחנכת בעלת אישיות אחראית, ערכית ומקצועית.

דרך ההכשרה מורכבת מתצפיות של הסטודנטיות במורות המאמנות, מהתנסות מעשית בתכנון, בבנייה ובהוראת שיעורים בכיתות, משיחות משוב על שיעורי ההתנסות ודיון על תוכנם, ומסדנאות הכוללות היבטים עיוניים, דידקטיים ופדגוגיים. כל זאת בשילוב פיתוח חשיבה חינוכית מתוך נקודת מבט ערכית ולמידה משמעותית.
בשנה א' הסטודנטיות מתנסות בהוראה בהוראה כוללת בכתות היסוד. בשנים ב' וג' ההתנסות מתקיימת על פי ההתמחויות השונות- מקרא וספרות ומדעי החיים.

מדעי החיים

התנסות בהוראת המדעים לחט"ב כוללת הכרות עם חטיבת הביניים "מבפנים". הסטודנטית, בליווי המורה המאמנת, מכירה את תכנית הלימודים וספרי הלימוד, תבצע למידה חוץ כיתתית ותעשה שימוש במעבדה תוך למידת אמצעי הבטיחות, שימוש בטכנולוגיה ושילוב בין מדע לטכנולוגיה.
הסטודנטית תכתוב מערך שיעור כולל פיתוח החשיבה ותעביר ערכים דרך לימוד המדעים: שמירה על הסביבה, קידום הבריאות ואיכות החיים, שיתוף והקשבה לחריג, שיתוף והקשבה בין עמיתים, סדר וניקיון, דיווח אמת, יושר, אהבת האדם והארץ.
ההתנסות המעשית כוללת צפייה פעילה במורה המאמנת, הוראת שיעורים בצפייה של המורה המאמנת ובצפייה של המד"פית (האחרונה כוללת דיון ומשוב), תגבור תלמידים והעברת שיעורים פרטניים למתקשים או מצטיינים, השתלבות בהדרכה בכיתה בזמן למידה בקבוצות, והעברת סדנאות הכוללות העשרה והיבטים דידקטיים ופדגוגיים, ודיונים על אירועים שעלו בכיתות.

מקרא וספרות

בשנה ב' תתנסה הסטודנטית בהתמחות ספרות תדע לכתוב מערך שעור, תכיר את תכנית הלימודים ותדע להפעיל שיקול דעת בבחירת היצירות תוך התאמתן לרמת הכתה ואופייה. היא תלמד לאפיין ולנסח מטרות תוך זיהוי המגמות השונות המאפיינות את היצירה (אובייקטיבית, מימטית, פמיניסטית, לשונית). הסטודנטית תלמד לתרגם את הוראת היצירה ליחידות הוראה בהתאם להיקפה, הרכב הכתה, ידע קודם ועוד. היא תשלב בשעורי הספרות דיונים בנושאים ובדילמות ערכיות- מוסריות, ותקנה לתלמידים כלים לראייה ביקורתית ושיפוטית של מצבים והתנהגויות שמזמנת היצירה הספרותית. הסטודנטית תשכיל להפוך את היצירה הספרותית לרלוונטית לחיי התלמידים בביה"ס ומחוצה לו ותחשוף את התלמידים לתרבויות שונות, לפתיחות וסובלנות כפי שמזמנת הוראת יצירות שונות מן הספרות העברית ומספרות העולם. הסטודנטית תפגיש את התלמידים עם גדולי היוצרים והיצירות של הספרות העברית והכללית. הסטודנטית תקנה לתלמידים אמות מידה להערכה אמנותית של יצירה ספרותית.

בשנה ג' תתנסה הסטודנטית בהתמחות מקרא ותכיר את תכנית הלימודים החדשה בתנ"ך, את מטרות העל של התכנית ואת יישומה בהתאם לגילאים השונים. הסטודנטית תרכוש כלים ללמידה עצמאית של יחידת הוראה בתנ"ך ברמת לומד מבוגר, תדע לקרוא באופן משמעותי פרק בתנ"ך תוך התייחסות לטעמי המקרא, תכתוב מערך להוראת שיעור, על כל מרכיביו, על פי הנדרש, תתאים את התוכן הנלמד לגיל התלמידים ולרמת הכיתה, תקפיד לשלב בשיעוריה פיתוח חשיבה ברמות שונות ותתנסה בתכנון ופריסת נושא לימודי תוך הכרות עם תכנית הלימודים.
הסטודנטית תשתמש בדרכי הוראה שונות ויצירתיות להוראת הספרות והתנ"ך, כולל שימוש בכלים מתוקשבים. הסטודנטית תעמיק את הידע שלה ברמת לומד בוגר תוך התייחסות ביקורתית למקורות מידע שונים ובעיקר אינטרנטיים. הסטודנטית תקפיד על משלב לשון נכון, שפה תקנית, תרבות דיבור, כתיב וכתב ראויים.