למידע והרשמה מלאי את הטופס ונחזור אלייך בהקדם

מסלול על יסודי התמחות במקרא וספרות

דו חוגי: התמחות במקרא וספרות

הלימודים במסלול זה מעניקים:

תואר: תואר ראשון B.Ed "בוגר בהוראה" במסלול על יסודי, התמחויות במקרא וספרות
תעודה: תעודת הוראה במסלול על יסודי (ז-י) בהתמחויות מקרא וספרות

תנאי הקבלה:

  • קבלה על סמך ציון משולב: ציון 525 ומעלה בשקלול של תעודת הבגרות והפסיכומטרי
  • קבלה על סמך בגרות איכותית: בגרות 92 ומעלה, 4 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר
    בנות עם בגרות 85-90 תוכלנה לעבור קורס הכנה ולהתקבל בתנאי לסיומו בהצלחה
    (מס' הבנות שיתקבלו ע"פ קורס ההכנה- מוגבל)

ובנוסף ראיון אישי.

מבנה תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים במסלול זה כוללת 90 ש"ש. התכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

א. מתווה הבסיס: לימודי החינוך והעבודה מעשית (32 ש"ש): תורת החינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, דידקטיקה, התנסות מעשית בהוראה, דרכי ההוראה לחטיבת הביניים, סמינריון בחינוך ועוד.
ב. לימודי התמחות במקרא (26 ש"ש): מבואות, פרשנות יהודית, ספרי מקרא, נביאים ראשונים ואחרונים, כתובים, תולדות ישראל בתקופת המקרא, מונוגרפיות ועוד.
התמחות בספרות (26 ש"ש): ספרות עממית, ספרות ילדים, עגנון, ביאליק, ז'אנרים שונים בשירה ועוד.
ג. לימודי יסוד (6 ש"ש): לשון עברית, אנגלית, אוריינות מתוקשבת, לימודי תרבות ומורשת עם, עזרה ראשונה ועוד.

לצפייה במבנה תכנית הלימודים המפורטת לחצו כאן.

פירוט קורסים לדוגמא במסלול זה:

הקורס "ביאליק"

מטרת הקורס היא להכיר את יצירתיו המגוונות והמיוחדות של ביאליק ואת הגורמים שהקנו לו את הכינוי 'המשורר הלאומי'. במסגרת הקורס יכירו את הגותו ותפיסתו הפואטית כבסיס להבנת אמנות שירתו.
בין היתר, יעסוק הקורס ביצירתו הארס פואטית ובדרכי הפרשנות שסללו חוקריה המובהקים של שירתו. שירתו של ביאליק נבחנת על הרצף של השירה העברית כהמשך וכמהפכה. כמו כן תיבחן גישתו הייחודית למסורת היהודית, לעולם בית המדרש, להלכה להשכלה ולמשכילים ולנושא האהבה, כפי שאלה באים לידי ביטוי בשיריו, ביצירתו ההגותית ובראיונות ושיחות שבהם נטל חלק. עיון מיוחד יוקדש לשירי הילדים של ביאליק מקורותיהם וייחודם על רקע צעדיה הראשונים של ספרות הילדים העברית.

הקורס "בין אמנות לספרות"

מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים ליצירות אמנות חשובות ומפורסמות, לטפח חשיבה רב ממדית ורב כיוונית, לפתח דמיון, יכולת קריאה ועיון אינטרטקסטואליים וכן פיתוח יכולת פרשנית חדשה כתוצאה ממפגש עם ז'אנרים וזרמים שונים באמנות.
במהלך הקורס יחשפו הסטודנטיות ליצירות אמנות שהן נכס צאן וברזל, יפתחו יכולת לערוך השוואה בין יצירות מז'אנרים שונים. יבחנו הגדרות של ספרות ושל אמנות פלסטית והבנת הייחודי לכל תחום ותרומתו של כל ז'אנר על ייחודו הספציפי למפגש ביניהם.

הקורס "עיונים בשירת רחל, לאה גולדברג, דליה רביקוביץ וזלדה"

מטרות הקורס: להכיר את יצירתן של המשוררות המרכזיות בשירה העברית החדשה בתחנותיה העיקריות, תוך בחינת יסודותיה הייחודיים והאוניברסאליים.
במהלך הקורס יבחנו הסטודנטיות את מעמדה של שירת נשים ישראלית על רקע התפתחותה של התנועה הפמניסטית. הכרת שירתה של המשוררת רחל – חלוצת המשוררות העבריות. הכרת שירתה של לאה גולדברג על רקע הביקורת ובחינת אומנות שירתה, ספרות הילדים על פי יצירתה ומעמדה כמבקרת ספרות וחוקרת. הכרת שירתה של זלדה כשירה צנועה של משוררת גדולה, הכרת שירתה של דליה רביקוביץ' על רקע שאלת התקבלות המשוררת ויחסיה עם קהל הקוראים ומבקרי הספרות.

הקורס "שירה ישראלית בת זמננו"

מטרת הקורס הוא הכרת השירה הישראלית מתקופת קום המדינה ועד ימינו, הכרת השירה הישראלית כשירה מודרנית ופוסט מודרנית, חשיפה למשוררים מרכזיים וליצירותיהם, בחינת השירה הישראלית החדשה כמשקפת תרבות ישראלית ותרבות לאומית.
מטרת הקורס הוא הכרת הז'אנרים השונים, חשיפה לסוגי שירה שונים כגון: שירת קום המדינה, שירת שואה, שירי מחאה, שירת נשים, שירה מגדרית, שירה דתית ועוד.

הקורס "ירושלים במקרא"

הקורס ידון במעמדה של העיר ירושלים לאורך התקופות המיוצגות במקרא: תקופת האבות, תקופת ההתנחלות, תקופת המלוכה ותקופת שיבת ציון. מעמדה של ירושלים יידון בשני היבטים: בהיבט המדיני, כעיר בירתו של בית המלוכה של דוד, ובהיבט הדתי, כעיר מקדש. במסגרת הקורס ייבחנו השלבים והגורמים שהובילו לקביעתה של ירושלים כעיר בירה וכעיר מקדש והפולמוסים במקרא שהתלוו לסוגיית מעמדה של ירושלים. הסטודנטית תלמד לנתח ממצאים חוץ מקראיים המאירים את ירושלים הקדומה בזוויות נוספות בהקשר המדיני, הגיאוגרפי וההיסטורי.