Horaat-anglit-Header

חד חוגי: התמחות בהוראת האנגלית

הלימודים במסלול זה מעניקים:

תואר: תואר ראשון B.Ed. "בוגר בהוראה" התמחות בהוראת האנגלית (בין מסלולי)
 תעודה: תעודת הוראה בהתמחות אנגלית לכיתות ד-י (בין מסלולי)

תנאי הקבלה:

  • קבלה על סמך ציון משולב: ציון 525 ומעלה בשקלול של תעודת הבגרות והפסיכומטרי
  • קבלה על סמך בגרות איכותית: בגרות 92 ומעלה, 5 יח"ל אנגלית או 4 יח"ל אנגלית בציון 80 ומעלה, 5 יח"ל במקצוע מוגבר
    בנות עם בגרות 85-90 יוכלו לעבור קורס הכנה ולהתקבל בתנאי לסיומו בהצלחה
    (מס' הבנות שיתקבלו ע"פ קורס ההכנה- מוגבל)

ראיון קבלה אישי וראיון נוסף עם ראש החוג לאנגלית.

מבנה תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים במסלול זה כוללת 90 ש"ש. התכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

א. מתווה הבסיס: לימודי החינוך והעבודה מעשית (33 ש"ש): תורת החינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, דידקטיקה, התנסות מעשית בהוראה, דרכי ההוראה לחטיבת הביניים, סמינריון בחינוך ועוד.
ב. לימודי התמחות באנגלית (53 ש"ש): קורסי יומנה, ספרות אנגלית, בלשנות, פונטיקה, חקר השיח ועוד.
ג. לימודי יסוד (4 ש"ש): לשון עברית, אנגלית, אוריינות מתוקשבת, לימודי תרבות ומורשת עם, עזרה ראשונה ועוד.

תכנית הלימודים במסלול אנגלית משלבת לימודים בכמה תחומים עיקריים החיוניים להכשרה מקצועית ברמה גבוהה. בשנתיים הראשונות הסטודנטיות משתתפות בקורסים לשיפור מיומנויות השפה האנגלית, ובעיקר ההבעה בכתב ובעל-פה. זאת במקביל לקורסים ברמה אקדמית בספרות ובבלשנות (לשון) אנגלית, שמאפשרים לסטודנטיות היכרות מעמיקה עם התרבות והשפה האנגלית.

כמו כן הסטודנטיות לומדות קורסים פדגוגיים ומתודולוגיים בהוראת האנגלית, במקביל לאימוני הוראה באנגלית בבית הספר היסודי (בשנה השנייה ללימודים) ובעל-יסודי (בשנה השלישית). קורסים אלה מכשירים את הסטודנטיות בכל ההיבטים המעשיים של ההוראה, כולל הוראה בכיתות הטרוגניות ושימוש בטכנולוגיה בהוראת האנגלית. בכל הקורסים בחוג, גם בקורסים האקדמיים בבלשנות ובספרות, הלימודים מתנהלים מתוך זיקה להוראת השפה בבית הספר ולתכנית הלימודים באנגלית.
שפת ההוראה בכל קורסי החוג היא אנגלית, כך שלסטודנטיות ניתנת חשיפה משמעותית לשפה ואפשרות נרחבת לשיפור מיומנויותיהן הלשוניות בכתב ובעל-פה באווירה תומכת ומעצימה, וביחס אישי לצרכיה המקצועיים של כל סטודנטית.

לצפייה במבנה תוכנית הלימודים המפורטת לחצו כאן.