מסלול לחינוך מיוחד

תכנית הלימודים במסלול לחינוך מיוחד מיועדת להכשרת מורות למסגרות החינוך המיוחד תוך שילוב התמחות דיסציפלינארית נוספת מתמטיקה, מדעים מקרא או ספרות. הלימודים במסלול זה הם לקראת תואר B.Ed "בוגר בהוראה" ותעודת הוראה לחינוך מיוחד בגילאי 6-21. משך הלימודים הוא ארבע שנים. ההכשרה משלבת לימודים עיוניים ומעשיים הכוללים התנסות מודרכת בבתי ספר מאמנים.

הכשרת מורים בהתמחות בחינוך מיוחד במכללת חמדת הדרום מיועדת להכשרת אנשי חינוך לעבודה עם תלמידים עם לקויות מתונות ומורכבות, עם אנשי צוות נוספים העובדים עימם במסגרת החינוכית ועם משפחותיהם, במסגרות חינוך מיוחד וחינוך כולל. המטרה העיקרית של המסלול היא הקניית כלים ומיומנויות לקידום תפקודם של תלמידים עם צרכים מיוחדים בתחום האקדמי, יכולות חשיבה וכישורים בחיי היומיום. מטרה זו תיושם באמצעות הקורסים שונים כגון, תכנון והתאמת תכניות לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים, הוראה מותאמת ומתווכת, תוך שימוש באסטרטגיות למידה, תכניות הכנה לחיים (כגון: סינגור ונחישות עצמית, הכנה לחיי עבודה, השתלבות חברתית, מגורים עצמאיים, ניצול שעות הפנאי וחינוך לעצמאות), תרפיות במערכת החינוך ומקומו של המורה לחינוך מיוחד בשילוב שבין תרפיה לעבודתו בכיתה.

ראש המסלול והחוג: ד"ר אסתי טוב-לי

אפשרויות הלימוד במסלול חינוך מיוחד:

ההכשרה המעשית במסלול חינוך מיוחד:

במסגרת ההתנסות המעשית מכשירה מכללת חמדת הדרום את הסטודנטיות להוראה בפועל בכתה תוך התייחסות לעקרונות הפדגוגיים והדידקטיים אותן הן לומדות במסגרת הלימודים העיוניים ויצירת חיבור בין התאוריה למעשה. מטרת ההתנסות המעשית היא לאפשר למתכשרים להכיר מקרוב את כל סוגי מסגרות החינוך בהם הם יכולים לשמש כמורים לחינוך מיוחד בתום לימודיהם, להתנסות במגוון אוכלוסיות בחינוך המיוחד, לעצב לעצמם דפוסי פעולה פרופסיונאליים ולאפשר לבוגר המכללה השתלבות יעילה ומוצלחת במסגרות החינוכיות בהן יבחר לעבוד.
ההכשרה המעשית מתפרשת על פני שלוש שנים ומונחית על-ידי מדריכים פדגוגיים מומחים בתחומי הוראה שונים. בכל שנה מושם דגש על מטרות ויעדים מסוימים ההולמים את שלב ההתפתחות המקצועית של הסטודנטית והתאמתם לשדה. מסגרת ההתנסות בנויה מימי עבודה מעשית הכוללים: צפייה בשיעורים, תצפית על תלמידים, השתלבות בחיי ביה"ס המאמן, הוראת חלקי שיעור או שיעורים שלמים לתלמידים בודדים, קבוצות של תלמידים וכיתה שלימה. כמו כן, חשיפה והתנסות בהיבטים נוספים הנכללים בעבודת המורה בביה"ס.ההתנסות המעשית בהוראה בנויה בדגם ההולך ומתרחב ומבוססת על שני עקרונות:
א. מהרגיל> לקויות מתונות> לקויות מורכבות
ב. מהפרט> לקבוצה> למליאת הכיתה

שנה א'

בשנה הראשונה הסטודנטית תתנסה במהלך סמסטר א' בהוראה בבית ספר יסודי בחינוך הרגיל בכיתה רגילה. הסטודנטית תלמד במהלך הסמסטר על: תצפית, כתיבת מערך שיעור, פיתוח מיומנויות חשיבה גבוהות, מאפייני השונות ומתן מענה בשיעור, שיטות הוראה חלופיות, ניהול שיעור, תקשורת בינאישית. במהלך סמסטר ב' ההתנסות היא בטיפול בפרט ובקבוצה הקטנה- בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל (כיתה מכילה). במהלך סמסטר זה תלמד הסטודנטית על נושאי הליבה מסמסטר א בהתייחסות לפרט ולקבוצה הקטנה ולאוכלוסיית היעד. תלמד לבצע התאמות לימודיות בהתאם ללקות ולרמת התפקוד של הפרט והקבוצה ותתנסה בכתיבת תח"י.

שנה ב'

במהלך שנה זו הסטודנטית תתנסה בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל, בקבוצה של תלמידים בעלי לקויות מתונות. נושאי הליבה שנלמדו בשנה הקודמת יבואו לידי ביטוי בשנה זו ובנוסף שימוש ברמות חשיבה. הסטודנטית תלמד לשלב תקשוב בהוראה, תתנסה בתכניות "הכנה לחיים", תבצע התאמות לימודיות בהתאם ללקות ורמת התפקוד של התלמידים ותתנסה בכתיבת תל"א

שנה ג'

הסטודנטית תתנסה בבית ספר לחינוך מיוחד, במליאה של כיתת תלמידים בעלי לקויות מורכבות. ההתנסות המעשית תתבסס על פי כל הדגשים ונושאי הליבה שנלמדו בשנים א' וב' וברמת לומד מבוגר מעמיקה. כל זאת בהתייחסות לאוכלוסיית היעד ולמליאת הכיתה. הסטודנטית תתנסה בתכניות "הכנה לחיים" הרלוונטיות לאוכלוסיה ובכתיבת תל"א.

לסטודנטיות במסלול דו חוגי- יום נוסף בשבוע תתנסה בהתמחות הנוספת שלה בהתאמה למסלול- ספרות, מקרא, מדעים או מתמטיקה.