למידע והרשמה מלאי את הטופס ונחזור אליך בהקדם

בחינוך מיוחד

דו חוגי: התמחות בחינוך מיוחד והתמחות במקרא

הלימודים במסלול זה מעניקים:

תואר: תואר ראשון B.Ed "בוגר בהוראה" בחינוך מיוחד (בין מסלולי) מקרא (יסודי או על יסודי)
תעודה: תעודת הוראה בהתמחות בחינוך מיוחד לגילאי 6-21 (בין מסלולי) ובהתמחות מקרא ליסודי או על יסודי (א-ו או ז-יב)

תנאי הקבלה:

  • קבלה על סמך ציון משולב: ציון 525 ומעלה בשקלול של תעודת הבגרות והפסיכומטרי
  • קבלה על סמך בגרות איכותית: בגרות 92 ומעלה, 4 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר
    מועמדות מתאימות עם בגרות 85-90 יוכלו לעבור קורס הכנה ולהתקבל בתנאי לסיומו בהצלחה
    (מס' המועמדות שיתקבלו ע"פ קורס ההכנה- מוגבל)

ובנוסף ראיון אישי.

מבנה תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים במסלול התמחות בחינוך מיוחד ובמקרא כוללת 90 ש"ש. התכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

א. מתווה הבסיס: לימודי החינוך והעבודה מעשית (32 ש"ש): תורת החינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, דידקטיקה, התנסות מעשית בהוראה, סמינריון בחינוך ועוד.
ב. לימודי התמחות בחינוך מיוחד (26 ש"ש): אסטרטגיות למידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים,הוראה והערכה מתווכת בגישת האבחון הדינמי, תכנון והתאמת תכניות לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים, שילוב בעלי חיים בהוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים, תלמידים עם לקויות מוטוריות/עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות/ עם מוגבלות שכלית התפתחותית/ עם לקויות שמיעה ועוד.
ג. התמחות במקרא (26 ש"ש): מבואות, פרשנות יהודית, ספרי מקרא, נביאים ראשונים ואחרונים, כתובים, תולדות ישראל בתקופת המקרא, מונוגרפיות ועוד.
ד. לימודי יסוד (6 ש"ש): לשון עברית, אנגלית, אוריינות מתוקשבת, לימודי תרבות ומורשת עם, עזרה ראשונה ועוד.

לצפייה במבנה תכנית הלימודים המפורטת לחצו כאן.

פירוט קורסים לדוגמא במסלול זה:

הקורס "משפחת הילד עם הצרכים המיוחדים: אתגרים, דרכי התמודדות ופיתוח חוסן"

הורות לילד עם צרכים מיוחדים מהווה אתגר מתמשך למשפחה. מטרת הקורס היא לפתוח עבור הסטודנטים צוהר להכרת משפחתו של הילד עם הצרכים המיוחדים, לבחון מודלים תיאורטיים עדכניים להתמודדות הורים עם גידול וחינוך הילד עם הצרכים המיוחדים במשפחה בהתייחס לעמדות, לרקע תרבותי, ולקהילה בה חיה המשפחה. הסטודנטים יוכלו לזהות את ההשלכות וההשפעה שיש לילד עם צרכים מיוחדים המערכת ההורית, האחאים והמשפחה המורחבת. יינתן דגש לקשרים בין המערכת החינוכית למערכת המשפחתית ולדרכים לקידום שותפות של הורים עם אנשי מקצוע, לתמיכה במשפחה ולהעצמתה.
נושאים אפשריים: מושגים בסיסיים של מבנה ודינמיקה משפחתית; היבטים התפתחותיים של הילד והמשפחה בתהליך ההתמודדות; תהליכי ושלבי התמודדות של משפחות עם ילדים בעצ"מ על פי מודלים עדכניים; הקשר בין המשפחה לבין הקהילה המקצועית; העצמה ותמיכה במשפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים; שיקולים תרבותיים ודמוגרפיים בעבודה עם משפחות של ילדים עצ"מ; התמודדות המשפחה עם מעבר הילד לחינוך מיוחד.

הקורס "מבוא לאפיוני תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך המכיל והמיוחד"

תלמידים בעלי לקויות מורכבות מהווים אוכלוסייה בעלת צרכים רבים וייחודיים במערכת החינוך המיוחד והמכיל. מדובר בתלמידים בעלי מגוון לקויות חמורות ולקויות חושים. קורס זה סוקר הגדרות, אפיונים ודרכי חינוך ושיקום של תלמידים עם לקויות חמורות ו/או מורכבות או עם לקויות חושיות. הכשרת המורים להוראת אוכלוסיית תלמידים זו מצריכה למידה מעמיקה, רב תחומית בגישה בינמקצועית, המשלבת אינטגרציה של ידע ושל מיומנויות מתחומים שונים.
נושאים אפשריים: טבע וסביבה והשפעתם על מצבי מוגבלות בקרב תלמידים ויכולתם להשתתף בפעילויות ובשיעורים; הגדרות קטגוריאליות ופונקציונליות של מצבי נכות; אפיוני תלמידים עם לקויות מורכבות ו/או לקויות חושים בחינוך המיוחד והרגיל; היבטים התפתחותיים ודרכי חינוכם בגילאים השונים; תלמידים רב-נכותיים ועבודת הצוות בינמקצועי בחינוכם ושיקומם.

הקורס "שימוש בטקסטים לטיפוח העולם הרגשי והחברתי של תלמידים עם צרכים מיוחדים"

קורס זה פותח לסטודנטים צוהר להבנת האפשרויות החינוכיות הטמונות בתכנים החווייתיים של סיפורים ושירים ועיבודם להוראה למטרת מניעה וטיפוח עולמם הרגשי והחברתי של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך המיוחד והרגיל. הקורס יחזק את מודעות הסטודנטים לצרכים הנפשיים של הילדים בתוך המציאות היומיומית של חייהם, ויקנה לסטודנטים את הרציונל והעקרונות בשימוש בטקסטים במטרה לסיים לתלמידים החווים בעיה או מצוקה להתמודד עימה. הקורס ישלב היבטים תאורטיים, תהליכיים ופרקטיים. במסגרת הקורס, הסטודנטים יבינו את מהות הגישה הביבליו תרפויטית ותרומתה לטיפוח עולמו הרגשי והחברתי של הילד, יכירו את התהליכים הנפשיים העשויים להתחולל אצל הקורא/השומע במפגש עם טקסט ספרותי וההשלכות מכך, ילמדו על כלים באמצעותם ניתן ללמוד על עולמו של הילד ולתת מענה לצרכיו הנפשיים ועל שלבים בתהליך יישומם, יבינו עקרונות לבחירת טקסטים תואמי גיל והתאמתם, ויתנסו באפשרויות הפעלת כלים אלו במסגרת הכיתה.

הקורס "חמש מגילות"

הקורס יעמוד על מאפייניה של חטיבת הספרים המקראיים המכונה "חמש מגילות". הסטודנטית תכיר את הצדדים השונים הכרוכים בהכללתן של המגילות כספרי מקרא. במסגרת הקורס יידונו השאלות הדתיות, החברתיות וההגותיות איתן ביקשו מחבריהן השונים של המגילות להתמודד. לימוד מבחר פרקים מהמגילות יכלול עמידה על המאפיינים הספרותיים של כל אחת מהמגילות ועריכת השוואות וזיקות ספרותיות בין מגילה אחת לרעותה.

הקורס "יהושע ושופטים"

הקורס יעסוק בתקופה שבין כניסת ישראל לארצו ועד להקמת המלוכה, על פי המשתקף בספרים יהושע ושופטים. במסגרת הקורס נציג את המאמץ המלחמתי המתמשך של ישראל לביסוס ישיבתו בארצו, העומד במוקד שני הספרים. במסגרת הקורס יוצגו המאפיינים הספרותיים של ספרי יהושע ושופטים והמסרים הרעיוניים הייחודיים לכל ספר. הסטודנטית תכיר את סוגי המנהיגות השונים שצמחו בישראל לאורך התקופה ואת האתגרים הלאומיים, הצבאיים והדתיים עימם נדרשו המנהיגים להתמודד.