למידע והרשמה מלאי את הטופס ונחזור אליך בהקדם

מסלול החינוך המיוחד

דו חוגי: התמחות בחינוך מיוחד והתמחות במדעים

הלימודים במסלול זה מעניקים:

תואר: תואר ראשון B.Ed "בוגר בהוראה" בחינוך מיוחד (בין מסלולי) ומדעים (יסודי)
תעודה: תעודת הוראה בהתמחות חינוך מיוחד לגילאי 6-21 (בין מסלולי) ובהתמחות מדעים ליסודי (א-ו)

תנאי הקבלה:

  • קבלה על סמך ציון משולב: ציון 525 ומעלה בשקלול של תעודת הבגרות והפסיכומטרי
  • קבלה על סמך בגרות איכותית: בגרות 92 ומעלה, 4 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מדעי מוגבר (מועמדת עם 3-4 יח"ל תתקבל בתנאי להשתתפות בקורס הכנה במדעים)
    מועמדות עם בגרות 85-90 תוכלנה לעבור קורס הכנה ולהתקבל בתנאי לסיומו בהצלחה
    (מס' המועמדות שיתקבלו ע"פ קורס ההכנה- מוגבל)

ובנוסף ראיון אישי.

מבנה תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים במסלול זה כוללת 90 ש"ש. התכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

א. מתווה הבסיס: לימודי החינוך והעבודה מעשית (32 ש"ש): תורת החינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, דידקטיקה, התנסות מעשית בהוראה, סמינריון בחינוך ועוד.
ב. לימודי התמחות בחינוך מיוחד (26 ש"ש): אסטרטגיות למידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים,הוראה והערכה מתווכת בגישת האבחון הדינמי, תכנון והתאמת תכניות לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים, שילוב בעלי חיים בהוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים, תלמידים עם לקויות מוטוריות/עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות/ עם מוגבלות שכלית התפתחותית/ עם לקויות שמיעה ועוד.
ג. התמחות במדעים (26 ש"ש): אקולוגיה, בוטניקה, זואולוגיה, ביולוגיה של התא, כימיה, מיקרוביולוגיה, מכניקה, יהדות ומדע, גנטיקה קלאסית, מבוא לאסטרונומיה, מבוא לביוטכנולוגיה ועוד.
ד. לימודי יסוד (6 ש"ש): לשון עברית, אנגלית, אוריינות מתוקשבת, לימודי תרבות ומורשת עם, עזרה ראשונה ועוד.

לצפייה במבנה תכנית הלימודים המפורטת לחצו כאן.

פירוט קורסים לדוגמא:

הקורס "תכנון והתאמת תכניות לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים"

זהו קורס מבוא לתכניות לימודים בחינוך המיוחד. במהלך הקורס ידונו נושאים המרכזיים המהווים בסיס להבנת תכניות לימודים בחינוך בכלל ובחינוך המיוחד בפרט. הסטודנטים ילמדו מושגי יסוד וידונו בסוגיות מרכזיות בתכנון לימודים ובקביעת סטנדרטים בחינוך המיוחד, בהתאמת תכניות לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים ועל תכנון הוראה בעקבות תכניות לימודים מותאמות.
נושאי לימוד אפשריים: תכנון לימודים: מושגי יסוד, מודלים, מרכיבים ומגמות; עקרונות בתכנון לימודים בחינוך המיוחד; חינוך מבוסס סטנדרטים לעומת גישת העיצוב האוניברסאלי; תכניות לימודים ותכנון לימודים בחינוך המיוחד במדינת ישראל; מישורי התכנון בחינוך המיוחד ובחינוך המכיל (תוכנית הלימודים, תוכנית בית ספרית, תוכנית כיתתית, תוכנית אישית); אשכולות הליבה בתכנון לימודים; תוכניות לימודים בחינוך המיוחד שפותחו: ל"ב 21 (מעגל ההפנמה); תוכנית למודים מבוססת סטנדרטים בחינוך לשוני בחינוך המיוחד.

הקורס "עבודת צוות רב מקצועי בחינוך המיוחד והכולל: מודלים וגישות פרקטיות"

קידום התלמיד בעל הצרכים המיוחדים דורש שיתוף פעולה בין אנשי מקצוע רבים מורים, מטפלים בהבעה וביצירה, פסיכולוגים, רופאים, מטפלים פארא-רפואיים ועוד. על המורה לחינוך מיוחד לשתף פעולה עם אנשים מתחומים שונים, לתאם ביניהם ופעמים רבות אף לנהל את תכנית העבודה בראיה הוליסטית: איסוף מידע, תכנון, יישום והערכה של תכנית כוללת. הסטודנט ייחשף למורכבות התחום, על יתרונותיו והקשיים שהוא מציב, ויקבל כלים להתמודד עם קשיים אפשריים בעבודת הצוות הרב מקצועי. במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו על על תפקידי אנשי המקצוע השונים בצוות רב-מקצועי והמסגרות בהן הם עובדים, הכרות עם גישות שונות לעבודה בצוות ומספר מיומנויות ניהוליות ובין-אישיות הנדרשות לעבודת-צוות יעילה.

הקורס "תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית: אפיונים, היבטים התפתחותיים ודרכים לקידומם ולהכלתם"

קורס זה הוא מבוא להבנת התפתחותם ותפקודם של תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. הוא כולל סקירה קצרה על התפתחות התפיסות החברתיות וההגדרות של מוגבלות שכלית התפתחותית וההשקפות השונות על מהותה. בהמשך, הקורס סוקר את המאפיינים וההגדרה של מוגבלות שכלית התפתחותית, גורמים אטיולוגיים (סביבתיים וביולוגיים) למוגבלות זו ואפיונים של תסמונות ספציפיות. נדון בקצרה בהתמודדות המשפחה עם ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובאינטראקציה בין המשפחה לבין המערכת חינוכית/טיפולית. חלקו האחרון של הקורס יתמקד בהכרת האבחון התפקודי של הרשות לאדם עם המוגבלות השכלית ההתפתחותית במשרד הרווחה, מסגרות חינוכיות מיוחדות ומערכות תמיכה שונות לתלמידים עם מוגבלות שכלית, ודרכי הוראה לקידום תפקודם של תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בהתאם לתפיסות של חינוך הומניסטי וגישות של איכות חיים.

הקורס "כימיה כללית"

כימיה הוא מדע החומר והשינויים המתחוללים בו. הכימיה מהווה בסיס להבנת תכונות החומרים, תופעות ותהליכים המתרחשים בטבע, וכן משפיעה על הטכנולוגיה והחברה. קורס בסיסי זה נדרש להכרה של תחומי ידע נוספים בביולוגיה, מדעי סביבה ומדעי כדור הארץ. הקורס יינתן כהרצאות שילוו במעבדות, הדגמות ותרגול עצמי של הסטודנטים.
מטרות הקורס הן: הקניית מושגי יסוד במדעי החומר וכימיה, הכרת מבנה החומר ותכונותיו, הכרת הטבלה המחזורית וחוקיותה, היכרות עם תגובות כימיות המשנות את מבנה החומר, וחיזוק הקשר בין עקרונות הכימיה לתופעות יום יומיות ותופעות טכנולוגיות וסביבתיות.

הקורס "מדעי כדור הארץ"

קורס מדעי כדור הארץ נועד להעניק יידע וכלים ללמידה וניתוח תופעות ויחסי גומלין בין גורמים במרחבים הגיאוגרפיים על פני כדור הארץ, וביניהם לבין האטמוספרה. הקורס ממחיש תהליכי מחקר, הנחות יסוד והסקת מסקנות תוך הכרות עם שיטות מחקר. הקורס מקנה מושגים בסיסיים בחקר מערכת השמש בכלל וכדור הארץ בפרט, תוך פיתוח יכולות ללמידה עצמית והתנסות בכלי המחשה. הקורס מכיל תכנים, תיאוריות ותוצאות מחקר ממערכת השמש, תוך דגש על כדור הארץ- היווצרות, מבנה, חומרים ותהליכים. כמו כן, נלמדים תחומי האטמוספירה והאקלים: יסודות הקלימטולוגיה והמטאורולוגיה.