למידע והרשמה מלאי את הטופס ונחזור אליך בהקדם

מסלול החינוך המיוחד

דו חוגי: התמחות בחינוך מיוחד והתמחות בספרות

הלימודים במסלול זה מעניקים:

תואר: תואר ראשון B.Ed "בוגר בהוראה" בחינוך מיוחד (בין מסלולי) וספרות (על יסודי)
תעודה: תעודת הוראה בהתמחות חינוך מיוחד לגילאי 6-21 (בין מסלולי) ובהתמחות ספרות לעל יסודי (ז-י)

תנאי הקבלה:

  • קבלה על סמך ציון משולב: ציון 525 ומעלה בשקלול של תעודת הבגרות והפסיכומטרי
  • קבלה על סמך בגרות איכותית: בגרות 92 ומעלה, 4 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר
    מועמדות מתאימות עם בגרות 85-90 יוכלו לעבור קורס הכנה ולהתקבל בתנאי לסיומו בהצלחה
    (מס' המועמדות שיתקבלו ע"פ קורס ההכנה- מוגבל)

ובנוסף ראיון אישי.

מבנה תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים במסלול זה כוללת 90 ש"ש. התכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

א. מתווה הבסיס: לימודי החינוך והעבודה מעשית (32 ש"ש): תורת החינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, דידקטיקה, התנסות מעשית בהוראה, סמינריון בחינוך ועוד.
ב. לימודי התמחות בחינוך מיוחד (26 ש"ש): אסטרטגיות למידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים,הוראה והערכה מתווכת בגישת האבחון הדינמי, תכנון והתאמת תכניות לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים, שילוב בעלי חיים בהוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים, תלמידים עם לקויות מוטוריות/עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות/ עם מוגבלות שכלית התפתחותית/ עם לקויות שמיעה ועוד.
ג. התמחות בספרות (26 ש"ש): ספרות עממית, ספרות ילדים, עגנון, ביאליק, ז'אנרים שונים בשירה ועוד.
ד. לימודי יסוד (6 ש"ש): לשון עברית, אנגלית, אוריינות מתוקשבת, לימודי תרבות ומורשת עם, עזרה ראשונה ועוד.

לצפייה במבנה תכנית הלימודים המפורטת לחצו כאן.

פירוט קורסים לדוגמא במסלול זה:

הקורס "תלמידים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות: אפיונים, היבטים התפתחותיים ודרכי התמודדות ולהכלתם"

הבנה מקיפה של התפתחותם של ילדים כוללת ידע של דפוסי התפתחות תקינים וכאלה שאינם תקינים. ילדים עם הפרעות רגשות והתנהגותיות זקוקים לעיתים קרובות לתמיכתם של גורמים רבים בבית, בביה"ס ובקהילה כדי לקדם את תפקודם ויכולת הסתגלותם. מטרת הקורס היא לתת סקירה רחבה של אפיוני ילדים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות או חווים מצוקה רגשית משמעותית. חלקו השני של הקורס יתמקד בדרכים בהם ניתן לשלב ילדים עם הפרעות רגשיות/התנהגותיות בביה"ס והתמודדות עם האתגרים שהם מציבים בפני הצוות החינוכי ושאר תלמידי הכיתה. הסטודנטים יכירו את תפקידי המחנך, ההורים, ההנהלה והקהילה בהתוויית תכנית התערבות כוללנית לתלמידים בעלי הפרעות רגשיות והתנהגותיות. במסגרת הקורס הסטודנטים יתאמנו בצפייה על תלמידים בעלי קשיים רגשיים והתנהגותיים במטרה לחדד את יכולת ההבחנה בהם ולפתח מודעות ורגישות לקשייהם בכיתה.
מטרות הקורס: הסטודנטים יוכלו לתאר את שכיחותן ואפיוניהן של הפרעות רגשיות והתנהגותיות שכיחות בקרב ילדי בי"ס. הסטודנטים יוכלו לדון במודלים המתארים התפתחות וגורמים אטיולוגיים של הפרעות רגשיות והתנהגותיות. הסטודנטים יוכלו לתאר סוגיות במניעה, הערכה והתערבות רב ממדית לקידום תפקודם של תלמידים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות.

הקורס "הוראה מותאמת לתלמידים עם ליקויי כתיבה: גרפומוטוריקה, כתיב והבעה והוראת הכתיבה"

קורס זה נועד להרחיב את הידע התיאורטי בנושא הכתיבה וליקויים בכתיבה, תוך התייחסות להשפעה על השתתפות בפעילויות המתאימות לתלמיד, גורמים פיזיולוגיים וחברתיים-תרבותיים העומדים בבסיס הכתיבה/ ליקוי בכתיבה ואוכלוסיות בסיכון לליקוי בכתיבה. בנוסף, הסטודנטים ירכשו כלים מעשיים לאיתור ולהערכת תלמידים המתקשים בכתיבה וילמדו כיצד לבנות תכניות התערבות מתאימות, תוך התייחסות למודל RTI.
נושאים אפשריים: חשיבות הכתיבה ככלי שימושי להשתתפותו הפעילה של התלמיד בפעילותו היומיומית; סוגיות ודילמות בהגדרת המושגים 'כתיבה' ו'ליקוי בכתיבה'; גורמים פיזיולוגיים וחברתיים-תרבותיים העומדים בבסיס הכתיבה/ ליקוי בכתיבה; אוכלוסיות תלמידים בסיכון לליקויי כתיבה; תהליך האיתור והערכת היכולות והקשיים של תלמיד עם ליקוי בכתיבה; בניית תוכנית התערבות מתאימה המבוססת על אינטראקציה עם התלמיד עם הליקוי בכתיבה ובני משפחתו תוך פיתוח יעדים מותאמים אישית ליכולותיו ולקשייו של התלמיד.

הקורס "הוראה מותאמת לתלמידים עם ליקויי קריאה"

הקורס יעסוק באפיונים השונים של תלמידים עם קשיי קריאה וליקויי קריאה ובהבחנה ביניהם. יילמדו דרכים לאיתור מוקדם של תלמידים אלו על פי מודל RTI ובהתערבויות לקידום תהליכי הקריאה שלהם בביה"ס ובבית. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים שיטות הוראה לתלמידים בעלי ליקויי קריאה וקשיי קריאה, ויתנסו הסטודנטים בהעברת מבדק בלתי פורמלי בקריאה לתלמיד בעל קשיים בקריאה, ובתכנון תכנית אישית לקידום הקריאה המבוססת על ממצאי מבדק זה.
במסגרת הקורס הסטודנטים גם יעמדו על גורמים המשפיעים על קשיים ברכישת הקריאה וקשיים בקריאה ועל כאלו המאפשרים קריאה תקינה, על דרכים לפיתוח סביבה לימודית המטפחת התפתחות שפה ועידוד הקריאה

הקורס "ספרות האגדה והמדרש"

מטרות הקורס: הכרת מקורות ואפיקי היצירה המסורתית של הסיפור העברי; הכרת מדרשים והתייחסותם לתנ"ך ולמקורות; הבנת הרלוונטיות של סיפורי חז"ל ללומד המודרני; חשיפה לדרכי הפרשנות המגוונים של סיפורי חז"ל.
נושאי הקורס: מה בין סיפור אגדה לסיפור דרשני? מאפיינים ספרותיים של סיפורי חז"ל: עיון השוואתי בין סיפורי חז"ל המופיעים במקורות שונים: בחינת גלגולו של סיפור באגדה, במדרש, בסיפורי ימי הביניים ובספרות הישראלית המודרנית: קריאה ועיון בסיפורים שעניינם בית המדרש והבית, מתן בסתר, מורה ותלמיד, בעד ונגד האישה וכו'.

הקורס "ספרותרפיה"

מטרות הקורס: הכרת הספרות על סוגיותיה השונות, ככלי טיפולי תרפויטי עבור היחיד והכיתה: רכישת מיומנויות ביבליו-תרפיות בסיסיות במגמה לשלבן בהוראת הספרות.
נושאי הקורס: המימזיס הספרותי כמכשיר פסיכולוגי וסוציולוגי, על פי תפיסתו של אריסטו ב'הפואטיקה': ראיית המורה כמטפל : חובתו של המורה להכיר את הצרכים הפסיכולוגיים האישיים והקולקטיביים של התלמידים: הכנה לחוויית הקריאה התרפויטית, הכרוכה ביצירת 'אקלים כיתתי' מתאים: הקניית מושגים תיאורטיים על אודות תהליכי הקריאה בכיתה ומחוצה לה: 'הקומוניקציה הסיפורית' כתקשורת עקיפה המתוּוכת באמצעות 'הקול השלישי' של הטקסט; ה'העברה' הפרוידיאנית; תפקיד המורה כמנחה בקריאת הטקסט ומסייע ביצירת 'הזדהות': 'הדהוד' ו'ניתוק'. בחינת מעמדו של הקורא כפרשן, המבצע הבנייה-מחדש של הנרטיב האישי בתיווך הטקסט הספרותי: הקניית כלים מתודיים משלימים להוראה ביבליותרפית: הנחיית סדנת כתיבה וּכתיבה בעקבות קריאה; דרמתרפיה – קריינות, המחזה ומשחק-תפקידים.

הקורס "עגנון – עיונים ביצירותיו"

מטרות הקורס: להכיר את יצירתו של עגנון – אמן הסיפור היהודי, מקומו ומעמדו בספרות העברית החדשה, תוך בחינת מאפייניה הבולטים של יצירתו.
נושאי הקורס: הכרת דרכים מרכזיות בפרשנות יצירת עגנון וחוקריה המרכזיים: הכרת סגנונו המיוחד של עגנון כמפתח להבנת יצירתו: בחינת יצירתו של עגנון לאור המצוי במחקר, תוך עיון בכמה נושאים עיקריים: אהבה, דמויות, ארץ ישראל, עם ישראל ומערכת היחסים המורכבת של היהודי עם אלוקיו: סיפורי צדיקים ויראים ביצירתו כבסיס להבנת עולמם הרוחני של היהודים בגלות ובארץ ישראל: הקריאה והעיון ביצירות עגנון בקורס ישמשו מפתח לקריאה משמעותית יותר במכלול יצירתו של עגנון.