למידע והרשמה מלאי את הטופס ונחזור אליך בהקדם

מסלול החינוך המיוחד

דו חוגי: התמחות בחינוך מיוחד והתמחות במתמטיקה

הלימודים במסלול זה מעניקים:

תואר: תואר ראשון B.Ed "בוגר בהוראה" בחינוך מיוחד (בין מסלולי) ומתמטיקה (יסודי)
תעודה: תעודת הוראה בהתמחות חינוך מיוחד לגילאי 6-21 (בין מסלולי) ובהתמחות מתמטיקה ליסודי (א-ו)

תנאי הקבלה:

  • קבלה על סמך ציון משולב: ציון 525 ומעלה בשקלול של תעודת הבגרות והפסיכומטרי
  • קבלה על סמך בגרות איכותית: בגרות 92 ומעלה, 4 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר, 4-5 יח"ל  מתמטיקה (או 3 יח"ל מתמטיקה בציון גבוה בתנאי להשתתפות בקורס הכנה במתמטיקה)
    בנות מתאימות עם בגרות 85-90 יוכלו לעבור קורס הכנה ולהתקבל בתנאי לסיומו בהצלחה
    (מס' הבנות שיתקבלו ע"פ קורס ההכנה- מוגבל)

ובנוסף ראיון אישי.

מבנה תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים במסלול זה כוללת 90 ש"ש. התכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

א. מתווה הבסיס: לימודי החינוך והעבודה מעשית (32 ש"ש) + 8 ש"ש לימודי הכשרה להתמחות שניה: תורת החינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, דידקטיקה, התנסות מעשית בהוראה, סמינריון בחינוך ועוד.
ב. לימודי התמחות בחינוך מיוחד (26 ש"ש): אסטרטגיות למידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים,הוראה והערכה מתווכת בגישת האבחון הדינמי, תכנון והתאמת תכניות לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים, שילוב בעלי חיים בהוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים, תלמידים עם לקויות מוטוריות/עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות/ עם מוגבלות שכלית התפתחותית/ עם לקויות שמיעה ועוד.
ג. התמחות במתמטיקה (26 ש"ש): דרכים לפתירת בעיות במתמטיקה, טריגונומטריה, מבוא לתורת המספרים, גיאומטרית המרחב, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, תבניות ופסוקים, פונקציות ותיאור גרפים, גיאומטריה אוקלידית ועוד.
ד. לימודי יסוד (6 ש"ש): לשון עברית, אנגלית, אוריינות מתוקשבת, לימודי תרבות ומורשת עם, עזרה ראשונה ועוד.

לצפייה במבנה תכנית הלימודים המפורטת לחצו כאן.

פירוט קורסים לדוגמא:

הקורס "הוראה מותאמת לתלמידים עם ליקויי חשבון"

קורס זה יעסוק בתהליכי הוראה ולמידה של תלמידים משולבים עם ולקויות במתמטיקה. תכנית הלימודים החדשה (2006) מדגישה את המעבר מהידע הבלתי פורמאלי של מושגים מתמטיים שהילד רוכש לידע פורמאלי שיירכש במהלך שנות לימודיו. רציונל תכנית הלימודים החדשה מבוסס על יכולת ביצוע פעולות חשבון ופתרון בעיות הנשענת על הבנת תכונות המספרים , מבנים ופעולות ועל תובנה חשבונית. גישה זו דורשת מהמורה ראייה היקפית ואינטגרטיבית של נושאי הלימוד והכשרים שיש לטפח אצל הלומד בכל הנושאים נדרש המורה לעודד הבנת קשרים משמעותיים שבין הנושאים המתמטיים השונים.
בכיתות נדרשת פדגוגיה הנשענת מצד אחד על עקרונות מתמטיים ומצד שני מותאמת לגיל הלומדים הצעיר וללקויות שלהם בתחום המתמטיקה. על המורה המלמד בכיתות אלה להיות בקיא בעקרונות המתמטיים העומדים בבסיס תכנית הלימודים. עליו להכיר ולהבין את הרעיונות המתמטיים אליהם יגיע הלומד בתהליך הבניית המושגים והמיומנויות המתמטיות. בהמשך יתמקד הקורס בהתאמת דרכי הוראה במתמטיקה לתלמידים עם לקויות בתחום זה. הסטודנטים ירחיבו את ידיעותיהם בהבנת הקשיים במתמטיקה, הכרת דרכי עבודה מותאמות לתלמידים אלו ופיתוח אסטרטגיות הוראה לשם עקיפת הקשיים. הסטודנטים יכירו מבדקים דיאגנוסטיים, יתנסו בהם וילמדו לסכמם ולבנות תכנית עבודה הולמת עבור תלמידים פרטניים בהקשר לתכנית הלימודים הכיתתית, תוך התייחסות למודל RTI.

הקורס "מוח ולמידה: השלכות לעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים"

בקורס זה, יחשוף את הסטודנט לקשר שבין מערכת העצבים ופעולתה לבין התנהגות בכלל והתנהגות ילדים בעלי צרכים מיוחדים בפרט. בין היתר יעסוק הקורס במבנה המוח ותפקודו, בקשר בין תפקוד מערכת העצבים ולמידה, בשונות הביולוגית בתפקוד המוח ובהשפעות ביולוגיות וסביבתיות בתפקוד והתפתחות המוח. בנוסף, הסטודנטים ילמדו על ההתנהלות הנוירו-התנהגותית של מיומנויות הלמידה הפורמאליות (מכתה א' ועד סוף התיכון), תוך התמקדות על התפתחות לקויה ותקינה של מיומנויות קריאה, כתיבה, חשבון, פתרון בעיות ושפה שנייה וביטוי רגשי. הקורס יכלול משמעויות של גורמים אלו להוראה ולהכלה של תלמידים עם צרכים מיוחדים, ולהתאמת סביבות הלמידה בבית ובביה"ס כדי לאפשר למידה אופטימלית.

הקורס "תלמידים ברצף האוטיסטי (Autistic Spectrum Disorder): אפיונים, היבטים התפתחותיים ודרכים לקידומם ולהכלתם"

הקורס מיועד להכרות עם האפיונים השונים של תלמידים בספקטרום האוטיסטי (ASD), על פי ההגדרות החדשות של DSM5. נסקור את הצדדים החברתיים, ההתנהגותיים, הקוגניטיביים והרגשיים של ילדים עם אוטיזם, ונדון בסיבות להפרעות אלה. במסגרת הקורס נלמד על התפתחות הילד בספקטרום האוטיסטי. בהמשך הקורס נסקור את שיטות החינוך והשיקום המרכזיות בארץ שנועדו לקידום אוכלוסיית תלמידים זו, ועל חשיבות הקשר בין המורה למשפחת הילד. נבחן את רצף המסגרות שהתמחו בעבודה חינוכית עם תלמידים אלו, ובדרכים לשלב תלמידים אלו בחינוך הכולל.
נושאים אפשריים: מאפייני התלמיד עם ASD ודרכי אבחונו, דרכי התפתחותו, סיבות לASD ותיאוריות המסבירות ASD, שיטות חינוך וטיפול בתלמידים עם ASD בגילאי בית הספר בחינוך המיוחד והמכיל, כולל הוראת תלמידים עם אוטיזם בתפקוד גבוה, משפחת הילד עם האוטיזם ודרכי לשיתוף פעולה יעיל עימה.

הקורס "מבוא לתורת המספרים"

מטרות הקורס הן הכרת תולדות המספר, הקניית יסודות ועקרונות של אריתמטיקה כבסיס תיאורטי הדרוש למורה למתמטיקה. הקניית יכולת סבירה במיומנויות החשבון. הרחבת אופקים ופיתוח חשיבה כמותית.
נושאי הקורס הם תולדות המספר, שיטות ספירה שונות, מספרים ראשוניים ופריקים, המשפט היסודי של האריתמטיקה, תכונות ההתחלקות, מספרי פיבונאצ'י, משוואות דיופנטיות, המשפט הגדול של פרמה, חשבון מודולארי.

הקורס "נושאים נבחרים במתמטיקה"

מטרות הקורס הן העשרת הסטודנטים בנושאים מתקדמים המעוררים אצלם עניין וסקרנות. הרחבת האופקים והתפתחות מקצועית של סטודנט כמורה עתידי למתמטיקה.
נושאי הקורס הם לוגיקה מתמטית. תורת הגרפים (טופולוגיה). תורת המשחקים. מספרים מרוכבים ווקטורים.

הקורס "פונקציות ותיאור גרפי"

מטרות הקורס הן הכרת מושג הפונקציה וצורות שונות של תיאור הפונקציה. הכרת הפונקציה בחיי היום יום. הכרת הפונקציות האלמנטאריות: הגדרות, תיאור גרפי ותכונות. פיתוח חשיבה מתמטית באמצעות פתירת בעיות מילוליות.
נושאי הקורס הם מושג הפונקציה וצורות שונות להצגת הפונקציה. פונקציות אלמנטאריות: הגדרות, תיאור גרפי ותכונות. טרנספורמציות גרפים במערכת הצירים. בעיות מילוליות בהתאם לסוג של פונקציה.