Hasavat-Akademaim-Header

תכנית הלימודים להסבת אקדמאיות להוראה במכללת חמדת הדרום מורכבת מלימודי חינוך, לימודי דיסציפילינות, הכשרה מעשית, והתמחות בהוראה (סטאז'). אנו מכשירים מורים שהם סוכני שינוי ומנהיגים אקדמיים ומקדמים בברכה אקדמאיות שפונות להוראה מתוך מניע של שליחות ורצון לתרום למערכת החינוך ולחולל יחד אתנו שינוי. אנו מעניקים כלים עיוניים ומעשיים ברמה גבוהה המבטיחה הכשרה של מנהיגים חינוכיים המומחים בתחומם.

ההכשרה במגוון מסלולים

(לחצו על המסלול למידע נוסף ולפירוט תכנית הלימודים)

יתרונות תכנית ההסבה לאקדמאיות

 • תכנית לימודים מותאמת אישית.
 • תכנית לימודים מאתגרת המשלבת תכנים פדגוגיים ודידקטיים רלוונטיים להכשרה להוראה.
 • הלימודים במסלולים גיל הרך, מתמטיקה וחינוך מיוחד הם בקבוצות ייחודיות לאקדמאיות ומתקיימים יומיים בשבוע למשך שנתיים.
 • מגוון קורסים מקוונים (עד 8 ש"ש)

ימי הלימוד

התמחות בחינוך מיוחד

 • יום ד'- לימודים במכללה. שנה א': 8:30-17:05, שנה ב': 8:30-13:30
 • יום א'- התנסות בהוראה בין השעות 8:30-13:30 ולימודים במכללה בין השעות 14:00-15:30

התמחות מתמטיקה ליסודי

שנה א'

 • יום ד'- לימודים בין השעות 8:30-17:05
 • יום א'- התנסות בהוראה בין השעות 8:30-13:30 ולימודים במכללה בין השעות 14:00-15:30 (סמסטר א' בלבד)

שנה ב'

 • יום ד' – לימודים בין השעות 8:30-13:30
 • יום א' – התנסות בהוראה בין השעות 8:30-13:30 ולימודים בין השעות 14:00-15:30

התמחות בחינוך לגיל הרך

שנה א'

 •  יום ד'- לימודים פרונטליים בין השעות 8:30-17:05
 • יום א'- התנסות בהוראה עד 13:30. סמסטר א' קורס דידקטיקה מ 14:00-15:30

שנה ב'

 • יום ד' – לימודים פרונטליים בין השעות 8:30-17:05
 • יום א' – סמסטר א': התנסות עד 13:30, סמסטר ב': לימודים בין השעות 8:30-12:00

התמחויות: מדעים, מקרא

 • ימי א, ב עד השעה 17:15
 • יום ג'- יום התנסות בהוראה וקורס דידקטיקה עד השעה 15:30- סמסטר א' שנה א'

התמחות אנגלית

שנה א'

 • יום ד' – 8:30-18:40
 • יום ג' –  התנסות מעשית ודידקטיקה כללית 14:00-15:30. סמסטר ב': קורסים מקוונים

שנה ב'

 • יום ד' – 8:30-18:40
 • יום ב' –  התנסות מעשית ודידקטיקה כללית 14:00-15:30. סמסטר ב': קורסים מקוונים

התמחות בספרות

שנה א'

 • יום ב' – לימודים במכללה בין השעות 8:30-18:40
 • יום ג' – התנסות בהוראה בין השעות 8:30-13:30 ולימודים במכללה בין השעות 14:00-15:30

שנה ב'

 • יום א' – לימודים במכללה בין השעות 8:30-18:40
 • יום ג' – התנסות בהוראה בין השעות 8:30-13:30 (סמסטר א' בלבד)

אקרדיטציה

יוכרו קורסים ממוסדות אקדמאים מוכרים ע"י המל"ג שתכניהם רלוונטיים ומשיקים לסילבוסים של קורסים הנלמדים בתכנית הלימודים שהסטודנטית מעוניינת ללמוד בה. ייעוץ אישי ותכנית לימודים אישית הכוללת הכרה בקורסים מלימודים קודמים יינתן על ידי ראש היחידה להסבה ולימודי המשך, ד"ר ליליאן שטיינר.

תנאי קבלה וסדרי הרשמה

 • ממוצע 80  לפחות בתואר הראשון
 • ועדת קבלה

המסמכים הדרושים:

 1. טופס רישום (להורדה).
 2. צילום תעודת זהות
 3. תואר ראשון וגיליון ציונים מקורי וצילום.
 4. דמי הרשמה על סך 400 ₪.
 5. שלוש תמונות פספורט
 6. אישור רפואי

ניתן לשלם בכרטיס אשראי באופן מקוון (קבלה תישלח בדואר), בעת ביצוע הרישום יאומת התשלום ע"י צוות היחידה. לתשלום מקוון לחצי כאן

*כל תכניות הלימודים להכשרת אקדמאים להוראה קיבלו הכרה ואישור של המועצה להשכלה גבוהה.

לרישום ללימודי הסבת אקדמאיות: rishum@hemdat.ac.il

או בטלפון 08-993-7689