הרחבת הסמכה לבוגר בהוראת תרבות יהודית וישראלית

אודות התוכנית

התכנית אוצרת בתוכה את אושיות התרבות היהודית והישראלית ומזמנת ללומד מפגש בין תחומי הטווה פסיפס תרבותי ישראלי שמאגד לתוכו רצף טמפורלי תרבותי מתקופת המקרא ועד ימינו. הזרימה הטמפורלית המשתקפת בצביר של המקצועות הנלמדים בתכנית ובתכנים שלהם, לרבות מקרא, תושב"ע וספרות ישראלית, רוקמת את הסיפור הישראלי מראשיתו.

התכנית מעניקה למורים המלמדים בבתי ספר ממלכתיים כלים בסיסיים ורחבים יותר בכל אחד מהמקצועות הנ"ל ומזמנת קשת רחבה של ידע במקצועות היהדות בשילוב עם הספרות היהודית והישראלית המדגישה את המרקם הדיאכרוני והסינכרוני של התרבות הישראלית בת זמננו.

בוגר התכנית יהיה בעל ידע רחב בתרבות היהודית ישראלית. הוא יהיה בעל ידע פדגוגי מיטבי ועדכני שיבטיח את הביצוע הפדגוגי שלו ויקדם את ההוראה/ למידה של הנושאים השונים המרכיבים את הפסיפס של התרבות הישראלית בבית הספר. כמו כן, בוגר התוכנית יהיה בעל חשיבה אינטרדיסציפלינרית וידע לחבר חלקים שונים של הפסיפס התרבותי היהודי ישראלי.

קהל יעד

מורים המלמדים  בבתי ספר בממלכתי במסלול העל- יסודי המבקשים לעשות הרחבת הסמכה בהוראת תרבות יהודית וישראלית

מורים המלמדים בחינוך הממלכתי במסלול העל- יסודי ובעלי ניסיון הוראה של  שנתיים לפחות.

היקף התוכנית 12 ש"ש

המסלול הגילאי –ז'- יב'.

בוגר בהוראת תרבות יהודית וישראלית

רשימת קורסים לדוגמא:

פדגוגיה חדשנית והוראה בין תחומית

דרכי הוראת המקרא

ראליה מקראית

המנהג והתפתחותו

השבת בהלכה ובמנהג

השירה העברית  בספרד

יחסי אבות ובנים בספרות העברית החדשה