תכנית עבור שבוע עבודה מעשית סמסטר ב'

שבוע עבודה מעשית לסמטר ב' תשע"ד (לסטודנטיות תואר ראשון), יחל ביום ראשון כ"ה אייר ויסתיים ביום שישי א' סיוון.

מספר הערות לפניכן:

  • חובה על הסטודנטיות להשתתף בסיורים במסגרת חמש סיורי חובה בעבודה מעשית.
  • בנות שנה ב': השתתפות בכנס בנושא דמוקרטיה תיחשב כיום סיור מחובת עבודה מעשית. הכנס יתקיים בשעות אחה"צ ולכן ביום שישי (30.5.14) תהיינה פטורות מעבודה מעשית בביה"ס/בגן.
  • תכנית שבוע העבודה מפורטת על פי שנתונים (לא מסלולים).

לחצו כאן לצפייה בתכנית המפורטת של שבוע העבודה המעשית.

יש להירשם לסיורים בהקדם אצל אודליה! תוך ציון נקודת האיסוף והפיזור על פי המסלול המפורט להלן(שנה א):

ביום ראשון: 7:30 – מכללה; 7:50 – צומת ניר עם; 8:10 – צומת אשקלון ומשם לפתח תקווה (לפתח תקווה)
ביום שני: 7:30 – מכללה; 7:50 – צומת ניר עם; 8:10 – צומת אשקלון 8:20 – צומת פלוגות ומשם לאזור גוש עציון (לאפרת)

  • סטודנטית שצריכה הסעה ממקום יישובה למכללה או חזרה בכל שבוע עבודה מעשית, תודיע על כך לאיילת עמר (גם אלה שהסדירו תשלום מראש להסעות).
  • בימים בהן הסטודנטיות אמורות להיות בביה"ס/בגנים המאמנים ורוצות להשתמש במערך ההסעות של המכללה למוסדות מאמנים, עליהן לדווח על כך למד"פ.