לימודי חובה באנגלית לסטודנטיות המתחילות את לימודיהן בתשע"ה

סטודנטיות יקרות,
ברצוני להביא לידיעתכן את עיקרי ההחלטות החדשות של המועצה להשכלה גבוהה בנושא לימודי האנגלית כשפה זרה במוסדות להשכלה גבוהה- החלטות המחייבות גם את המכללות להכשרת מורים ובהן חמדת הדרום, החל משנה"ל תשע"ה.

  • כמו בעבר, המוסדות להשכלה גבוהה רשאים לסווג את הסטודנטיות לרמות לימוד באנגלית אך ורק על סמך המבחנים החיצוניים המקובלים בישראל: מבחן אמי"ר או אמיר"ם, או פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.
  • כל הסטודנטיות נדרשות להתחיל את לימודי האנגלית החל מהסמסטר הראשון ללימודיהן במכללה.
  • כל הסטודנטיות חייבות להגיע לרמת קורס בסיסי (לסיים בהצלחה קורס טרום בסיסי) עד סוף שנה א' ללימודים כדי לעבור לשנה ב'.
  • לימודי האנגלית מהרמה הנמוכה ביותר עד להשגת הפטור יארכו ארבעה סמסטרים.
  • כל סטודנטית רשאית להיבחן במהלך לימודיה באחד המבחנים החיצוניים המוזכרים בסעיף (א) לעיל, אם היא מעוניינת לנסות לשנות את סיווגה לרמת הלימודים באנגלית. בכל מקרה אחר, המעבר מרמה לרמה תתבסס אך ורק על סיום בהצלחה של הקורס ברמה הקודמת.
  • ציון עובר בקורס המוביל לפטור יינתן אך ורק על סמך בחינה.
  • כל הסטודנטיות נדרשות לסיים את חובות האנגלית לא יאוחר מסוף השנה הקודמת לשנת הלימודים האחרונה שלהן במכללה (סוף שנה ג', במסלול ארבע-שנתי).
  • סטודנטיות שלא סיימו את חובותיהן באנגלית לא יורשו להירשם לסמינריונים עד להשלמת חובותיהן באנגלית.

בברכת הצלחה ושנה טובה,
ד"ר טלי רובוביץ-מן
רכזת לימודי האנגלית למטרות אקדמיות