לימודי אנגלית אקדמית בשנה"ל תשע"ט

סטודנטים/ות יקרים/ות,
הנדון: לימודי אנגלית אקדמית בשנה"ל תשע"ט

כל סטודנטית שלומדת במוסד אקדמי בארץ מחויבת להגיע בלימודי האנגלית לרמת פטור = מתקדמים ב'. קורסים אלו נקראים קורסי אנגלית אקדמית. באנגלית אקדמית קיימות חמש רמות: טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי, מתקדמים א' ומתקדמים ב'. הסיווג נקבע על פי מבחן חיצוני בלבד: פסיכומטרי, אמי"ר או אמיר"ם.
באחריותכן לעשות מבחנים אלו לפני פתיחת שנת הלימודים אם ברצונכן להיות ברמה גבוהה יותר. ברירת המחדל ללא מבחנים אלו הינה סיווג לרמה הנמוכה ביותר: טרום בסיסי א'.
המועצה להשכלה גבוהה מאפשרת ללמוד אנגלית אקדמית באופן מקוון ללא תשלום (ישנו תשלום בעבור הבחינה בלבד – פירוט בהמשך). ניתן ללמוד קורסים אלו בתשלום במליאה במכללה.
על פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה ובשיתוף ועד ראשי האוניברסיטאות, החל משנת הלימודים תשע"ז (ססמטר ב'), מבחני האנגלית לקורסים המקוונים ברמות טרום בסיסי (מבחן זהה לרמות של טרום בסיסי א' וטרום בסיסי ב'),  בסיסי ומתקדמים א'  יפותחו וינוהלו על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה )מאל"ו). מעתה, הבחינות המקוונות תתקיימנה על פי הנחיות המרכז הארצי לבחינות ולהערכה במועד ובמקום שייקבעו על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה ולא במכללה או תחת חסותה. בכל מועד יועברו שלושה נוסחי מבחן – נוסח אחד לכל רמה:  טרום בסיסי, בסיסי ומתקדמים א. ההרשמה לבחינה תיעשה באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה. באתר יופיעו החל מינואר 2017 גם הנחיות לנבחנים ומבחן אחד לדוגמא. אלו שבחרו לקחת קורסים רגילים פרונטאליים ימשיכו להיבחן במכללה עצמה על פי מבחנים שייקבעו על ידי מרצי הקורסים.

חלוקה לרמות על פי ציון הבחינה:

פסיכומטרי/ אמיר”ם

אמי”ר

עלות הקורס במכללה

  שם הרמה

מספר שעות הלימוד

134+ 234+ פטור
120-133 220-233 80 ש"ח מתקדמים ב’ 4  ש”ס
100-119 200-219 80 ש"ח מתקדמים א’ 4  ש”ס
85-99 185-199 1180 ש"ח בסיסי 6  ש”ס
70-84 170-184 1180 ש"ח טרום בסיסי ב’ 6  ש”ס
50-69 150-169 630 ש"ח טרום בסיסי א’ 8  ש”ס

 

ברצוננו להביא לתשומת לבך כמה נקודות חשובות:
רמת אנגלית מתקדמים ב'

 •  לא מתקיים קורס מקוון ברמה זו ועל כל סטודנטית החייבת בו, עליה להירשם אליו בעת בניית מערכת הלימודים (נוגע בד"כ לבנות שנה ב').

קורסים מקוונים

 • הקורסים המקוונים המוצעים הם ללמידה עצמית ואינם מלווים בתמיכה פדגוגית, דו-שיח, מפגשי הנחיה או אינטראקציה. סטודנטית הבוחרת בקורס מקוון לא יכולה לפנות למרצה קורס רגיל לעזרה, גישה למודל וכמובן לא תאושר נוכחותו בקורס רגיל.
 • הקורס המקוון אינו מאפשר פיתוח מיומנויות אחרות שהן חשובות ביותר ברכישת שפה
 • יש לקחת בחשבון כי לימוד עצמי בעזרת הקורס המקוון דורש משמעת עצמית גבוהה. למידה מקוונת ללא מעורבות מורה אינה מתאימה בהכרח לכל לומד. מומלץ לבדוק את תכני קורס האנגלית ברמה הרלבנטית, ואז לשקול האם לבחור ללמוד בקורס המקוון או בקורס הפרונטאלי שקיים במכללה.
 • מכללת חמדת הדרום  אינה קשורה לפיתוח הקורסים המקוונים. ייתכן מאד ויש בהם תכנים אשר אינם תואמים את הערכים ודרישות הצניעות הנהוגים ע"י הסטודנטים.
 • ציון עובר בקורס הוא 60. לסטודנטית שלומדת באופן עצמאי לקורס המקוון וניגשת רק למבחן הסופי, ציון המבחן מהווה 100% מציון הקורס. מנגד, ציון המבחן של סטודנטים אשר למדו בקורס פרונטלי רגיל ישוקלל עם מרכיבים נוספים, כך שמשקלו לא יהיה 100% מציון הקורס. דבר זה משפר את סיכויי הסטודנט להגיע לציון עובר.
 • סטודנטית הנרשמת לקורס מקוון תחויב ב- 300 ₪ וזה ייתן לה את הזכות לגשת למועד א' בלבד של המבחן הסופי בקורס. זאת בניגוד לסטודנטית הלוקחת קורס רגיל המקנה לה את הזכות להיבחן בשני מועדים.
 • מי שנכשלו בשני המועדים ישלמו עבור הקורס מחדש על פי הסכומים הנקובים לעיל.
 • כתובת האתר ללימוד המקוון: study.onl.co.il                                                                                                  

חובת רישום לקורס אנגלית

 • לקראת סמס' א' תשע"ט על כל סטודנטית להירשם בהתאם לסיווג רמתה לקורס רגיל או לקורס מקוון באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה אם כוונתה ללמוד באופן עצמאי.
 • ברצוננו להזכיר לכם שיש חובה לסיים את לימודי האנגלית ולהגיע לרמת פטור עד סוף שנה ב' של הלימודים. סטודנטית שאינה עומדת בתנאי זה עלולה למצוא את עצמה במצב של הפסקת לימודים.
 • לאחר תחילת סמסטר, אין אפשרות לשנות מקורס רגיל למקוון ולהפך.
 • בכל מועד בחינות אשר יפורסמו בהמשך, ניתן להיבחן ברמה אחת בלבד.

מבחן אמי"ר או אמיר"ם

 • זכות הסטודנטית לגשת למבחן אמי"ר או אמיר"ם כדי להיכנס לקורס אנגלית ברמה גבוהה יותר. יש להגיש סיווג רמה חדש עד לתחילת הסמס'.
 • יש לציין שהקורס המקוון אינו מיועד להכנת הסטודנט למבחנים אלו.
 • סטודנטית אשר ניגשת למבחן אמי"ר או אמיר"ם ומביאה תוצאות לאחר תקופת השינויים של הסמסטר לא תוכל על סמך זה לבטל את הרשמתה לקורס.
 • אחרי תקופת השינויים של הסמסטר לא יוחזר שכ"ל לסטודנטית שרוצה לבטל קורס אנגלית או רישום לבחינה.

אנו מציעים לכל סטודנט וסטודנטית לשקול היטב את מכלול ההיבטים בנושא זה על מנת לקבל את ההחלטה המתאימה עבורו/עבורה.

בברכה,
ד"ר ליקה לוי
רכזת אנגלית אקדמית